Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. Door een verzoek tot geheimhouding te doen bij de gemeente, voorkomt u dat bijvoorbeeld niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen of kerkgenootschappen uw gegevens zonder uw toestemming krijgen.

Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt geheimhouding op verschillende manieren aanvragen. Bent u jonger dan 16 jaar? Dan moet de aanvraag gedaan worden door een ouder of verzorger.

Wilt u de geheimhouding opheffen? Dit gaat op dezelfde manier als aanvragen.

Online aanvragen

Voor dit formulier heeft u DigiD nodig.

AANVRAGEN

Langskomen

Maak dan een afspraak:

AFSPRAAK MAKEN

Voor overheidsinstanties zijn uw gegevens niet geheim. Zij hebben uw persoonlijke gegevens nodig om hun werk te kunnen doen. Voorbeelden van deze instanties zijn:

  • gemeentelijke en andere overheidsorganisaties
  • de Sociale Verzekeringsbank
  • pensioenfondsen
  • zorgverzekeraars
  • notarissen en gerechtsdeurwaarders

Uitzonderingen

Sommige instanties of personen hebben niet de wettelijke status van overheidsinstantie of aangewezen derde, maar moeten toch een wettelijke taak uitvoeren. Bijvoorbeeld advocaten en curatoren. Vragen zij om uw gegevens terwijl uw verzoek tot geheimhouding is geregistreerd? Dan moet de gemeente een afweging maken tussen uw belang en het algemeen belang van de aanvrager. We kijken daarbij of de gevraagde gegevens wel nodig zijn voor het doel, of de gegevens niet op een andere manier te verkrijgen zijn en of uw privacy niet onevenredig wordt geschaad.

Als de gemeente, ondanks uw verzoek tot geheimhouding, toch van plan is de gegevens te verstrekken, krijgt u hier schriftelijk bericht van. U kunt dan eventueel bezwaar maken.

Geen

Voor deze aanvraag heeft u DigiD nodig. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Voortaan kunt u met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

U heeft nog geen DigiD account?

Als u nog geen DigiD heeft kunt u deze aanvragen op de website van DigiD: www.digid.nl.

Digid

Openingstijden Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken werkt alleen op afspraak.
Ook afhalen van paspoort, ID-kaart of rijbewijs kan alleen nog op afspraak.

Belangrijk! Wij houden ons aan de regels van het RIVM. Als u verkoudheidsklachten met koorts heeft en/of benauwdheid, moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Maak dan een nieuwe afspraak.

Bekijk de overige sluitingsdata.

Bezoekadres

Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort