Bewijs van in leven zijn, Attestatie de vita

Om op papier te laten zien dat u leeft, heeft u een ‘bewijs van in leven zijn’ of attestatie de vita nodig. Pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties vragen hier soms om.

Bewijs van in leven zijn, Attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Dit is alleen geldig in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

De Attestatie de vita is een internationaal document dat gebruikt wordt in het buitenland.

Online regelen

AANVRAGEN

U betaalt via iDEAL. U krijgt het bewijs thuisgestuurd binnen 5 werkdagen.

Het aanvragen van een attestatie de vita op het stadhuis is helaas tijdelijk niet mogelijk.
Meenemen bij aanvraag

U neemt mee:

 • Uw legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of ID-kaart).
 • Als u het bewijs nodig heeft voor een pensioenbetaling (dus geen uitkering van een lijfrente), neem dan de brief van het pensioenfonds mee.

U krijgt het bewijs meteen mee.

Internationaal bewijs: attestatie de vita

Een ‘attestatie de vita’ is een ‘bewijs van in leven zijn’ om te gebruiken in het buitenland. U kunt dit alleen persoonlijk in het stadhuis aanvragen. Maak een afspraak.

U neemt mee:

 • uw legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of ID-kaart)

U kunt in het stadhuis alleen pinnen. Is dat voor u niet mogelijk, bel dan 14033. Dan zoeken we samen met u naar een passende betaalwijze.

Kosten
Bewijs van in leven zijn € 13,80
Attestatie de Vita € 13,80

Met schriftelijk verzoek van een pensioenfonds voor een pensioenbetaling: gratis

Iemand machtigen

Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders machtigen met een machtiging. De gemachtigde neemt mee naar het stadhuis:

 • een door u opgemaakte en ondertekende machtiging (brief met naam, adres, reden voor de aanvraag, handtekening)
 • een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart)
 • zijn eigen geldige legitimatiebewijs.
 • Als het bewijs nodig is voor een pensioenfonds: de brief van het pensioenfonds

De baliemedewerker van het stadhuis geeft het bewijs mee aan de gemachtigde. Machtigen kan niet voor de aanvraag van een internationale attestatie de vita.

Openingstijden Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken werkt alleen op afspraak en alleen voor primaire producten
De koopavond komt voorlopig te vervallen.

Primaire producten zijn:

 • Aangifte overlijden

 • Aangifte van geboorte

 • Erkenning ongeboren kind

 • ID-kaart aanvragen + ophalen

 • Paspoort aanvragen + ophalen

 • Rijbewijs aanvragen + ophalen

Dus afhalen van paspoort, ID-kaart of rijbewijs kan alleen op afspraak

Burgerzaken is gesloten op:

 • Vrijdag 10 april en maandag 13 april

Bekijk de overige sluitingsdata.

Bezoekadres

Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort