Gladheid

Bij gladheid door sneeuw en vorst komen de gemeente en ROVA direct in actie om de gladheid te bestrijden. Vaak wordt al vroeg gestrooid om te voorkomen dat het glad wordt (preventief strooien).

Gladheid

Strooiroutes

Het strooien gebeurt eerst op de belangrijkste auto- en fietsroutes in de gemeente. Daarna zijn de NS-stations en straten voor scholen aan de beurt. De volgende plekken waar ROVA strooit zijn bij winkelcentra, markten, de winkelstraten in het centrum en bij instellingen voor ouderen.

Bij grote overlast kan het gebeuren dat de strooiwagens al voordat zij op alle plekken zijn geweest, terug moeten naar de hoofdroutes. Dit om deze opnieuw te strooien. Die routes gaan altijd voor.

De routes staan aangegeven op de strooikaart: www.amersfoort-in-beeld.nl/#gladheid

De stad helemaal strooien en sneeuwvrij maken is niet haalbaar. De gemeente strooit daarom niet:

  • in gewone woonstraten
  • in 30 km/uur gebieden
  • in voetgangersgebieden
  • op fietspaden die niet onder de hoofdfietsroutes vallen
  • op stoepen
  • op voetpaden
  • op woonerven en parkeerterreinen

De routes staan aangegeven op de strooikaart: www.amersfoort-in-beeld.nl/#gladheid

Werkwijze bij strooien

ROVA voert de gladheidsbestrijding uit voor de gemeente. Preventief strooien gebeurt ’s nachts en ’s morgens heel vroeg, voor de ochtendspits. Dit strooien gebeurt met een mengsel van zout en water. Dit natte mengsel werkt langer dan alleen zout. 

Als de vorst en/of sneeuwval langer duurt, is preventief strooien niet voldoende. Het strooien gaat dan net zo lang door als nodig is om de gladheid te bestrijden.

Als er veel sneeuw valt, worden de strooiwagens uitgerust met een sneeuwschuiver. Zij kunnen dan tegelijk sneeuw schuiven en strooien.

IJsvrij houden van stoepen

U bent zelf verantwoordelijk voor de stoepen en voetpaden in uw directe omgeving. Zorg dat u (strooi)zout op voorraad heeft om de stoepen begaanbaar te houden.

Tips om stoepen ijsvrij te houden:

  • Veeg eerst de meeste sneeuw weg naar een plek waar niemand er last van heeft. Veeg de sneeuw niet in goten of voor putten.
  • Strooi niet meer zout dan nodig is. Een handje zout per vierkante meter is voldoende. Strooi niet te dicht bij bomen en struiken, die kunnen niet goed tegen zout. Het zout gaat na ongeveer tien minuten werken.
  • Veeg de natte drab vervolgens richting de stoeprand zodat die op een later tijdstip niet opnieuw kan bevriezen.
Zoutkisten

Bij bruggen en plaatsen waar de weg op- of afloopt staan zoutkisten. Met het zout uit deze kisten kunt u zelf op deze plekken strooien, wanneer u dat nodig vindt.

Is de zoutkist leeg? Meld het bij de gemeente.

Twitter #gladheid033

De gemeente Amersfoort en ROVA melden het via Twitter wanneer zij de weg op zijn geweest om de gladheid te bestrijden. Dat gebeurt met de hashtag #gladheid033.