Werk aan de weg

Bekijk welke wegwerkzaamheden er de komende periode zijn en wat dit betekent voor het verkeer in de stad.

Werkzaamheden

Anthonie van Dijckstraat (tussen Dupontplein en Rubensstraat)

Wanneer woensdag 9 september tot en met vrijdag 11 september
Hinder wegwerkzaamheden, verkeer wordt middels bebording omgeleid

Bisschopsweg (tussen Vermeerstraat en Arnhemseweg)

Wanneer Dinsdag 5 maart 2019 tot en met medio november 2020
Hinder Riolering- en herinrichtingswerkzaamheden, verkeer wordt met borden omgeleid.
Fase 3C Bisschopsweg tussen Veldstraat en Arnhemseweg afgesloten vanaf 7 augustus 2020 t/m 2 oktober 2020 / Parkeerplaats Bekensteinselaan afgesloten vanaf 31 augustus 2020 tot en met 18 september 2020

Diamantweg

Wanneer Maandag 31 augustus 7:00 uur tot en met vrijdag 9 oktober 16:00 uur
Hinder Wegwerkzaamheden t.b.v. het vervangen van gas- en waterleidingen, verkeer wordt met borden omgeleid.

Columbusweg en omgeving

Wanneer Maandag 27 april tot en met vrijdag 2 oktober
Hinder Riolering- en herinrichtingswerkzaamheden, verkeer wordt met borden omgeleid.
Fase 18 Columbusweg (tussen Davisstraat en Ringweg Kruiskamp) afgesloten vanaf maandag 3 augustus tot en met vrijdag 2 oktober 2020

Liendertsewegtunnel (tussen Liendert en De Hoef)

Wanneer Dinsdag 25 augustus tot en met vrijdag 18 september.
Hinder De tunnelmuur wordt eerst gereinigd waarna twee kunstenaars vervolgens een muurschildering aan gaan brengen, gedurende deze werkzaamheden worden verkeersmaatregelen ingezet.

Mr. Th. Heemskerklaan (tussen Prins Frederiklaan en Pieter Jelles Troelstralaan)

Wanneer Maandag 7 september tot en met vrijdag 23 oktober
Hinder Wegwerkzaamheden, verkeer wordt met borden omgeleid

Piet Mondriaanplein (t.h.v. ingang Wagenwerkplaats)

Wanneer Maandag 24 augustus 7:00 uur tot en met halverwege oktober.
Hinder Werkzaamheden t.b.v. sanering Vetgasfabriek, verkeer wordt met borden omgeleid.

Prins Frederiklaan (tussen Daam Fockemalaan en rotonde Emmalaan)

Wanneer Woensdag 6 mei tot en met vrijdag 30 september
Hinder Wegwerkzaamheden, verkeer wordt met borden omgeleid
Fase 1B Prins Frederiklaan (tussen Loudonlaan t/m Prins Frederiklaan nr. 36), dinsdag 9 juni tot en met vrijdag 24 juli (de werkzaamheden zijn gereed, maar de afsluiting blijft staan)
Fase 1C Prins Frederiklaan (vanaf Prins Frederiklaan nr. 36 tot en met rotonde Emmastraat), dinsdag 17 augustus tot en met woensdag 30 september

Ringweg Koppel – Ringweg Kruiskamp (tunnel spoorwegovergang)

Wanneer Maandag 14 september tot en met vrijdag 25 september, dagelijks tussen 09.00 uur – 16.00 uur.
Hinder Schilderwerkzaamheden, één rijstrook is afgesloten voor verkeer, kans op enige verkeershinder.

Wegwerkzaamheden op de kaart

Bekijk de wegwerkzaamheden in de regio op de kaart via http://live.andes.nl/amersfoort.