Een oplaadpunt aan de openbare weg aanvragen

Het aanvragen en plaatsen van laadpunten aan de openbare weg gebeurt in Amersfoort door marktpartijen. U doet een aanvraag dus niet bij de gemeente, maar bij een marktpartij. Die dient de aanvraag bij de gemeente in.

Hoe werkt het?

De (enige) marktpartij bij wie u op dit moment een aanvraag kunt doen, is Allego. U vraagt een laadpaal aan via openbaarladen.nl/amersfoort.

Kosten

De aanvraag van een oplaadpunt kost u niets. De marktpartij zorgt voor plaatsing. Als u daarna gebruik wilt maken van de oplaadpaal, betaalt u het markttarief voor opladen.

Criteria beoordeling aanvraag

De gemeente toetst een aanvraag voor een oplaadpunt aan de beleidsregels [pdf]. Daarbij kijkt de gemeente onder meer naar:

  • (mogelijkheden voor) clustering van oplaadpunten
  • vindbaarheid
  • zichtbaarheid
  • parkeerdruk
  • doorgang voor ander verkeer en belemmeringen van ander straatmeubilair en (openbaar) groen
  • uiterlijk
  • beheer en aansprakelijkheid

De gemeente verleent alleen medewerking aan een oplaadpunt aan de openbare weg als u niet op eigen terrein kunt opladen. En als er in uw buurt niet genoeg mogelijkheden zijn voor opladen bij bestaande publieke oplaadpunten.

Oplaadpunten aan de openbare weg zijn altijd openbaar toegankelijk voor het opladen van elektrische voertuigen. U krijgt dus geen eigen oplaadpunt. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk e-rijders er gebruik van kunnen maken.

Duur behandeling aanvraag

Het realiseren van een oplaadpunt is een samenspel tussen marktpartij, netbeheerder en gemeente. De totale doorlooptijd bij alle partijen gezamenlijk is 18 weken of langer. Daarin is 6 weken wettelijk verplicht vanwege de bezwaartermijn. Als er bezwaar wordt gemaakt, dan duurt het aanvraagproces langer.