Visie verkeer en vervoer 2030

In het verkeer- en vervoerplan (VVP) beschrijft de gemeente hoe zij tot 2030 wil omgaan met verkeer en vervoer. Amersfoort kiest voor een leefbare en bereikbare stad, waarin creatieve en innovatieve oplossingen (onder andere voor het fietsverkeer) de groei van de mobiliteit moeten opvangen. Inwoners en andere betrokkenen hebben zich over het plan uitgesproken.

De ambities

Duurzame mobiliteit

Door de kwaliteit van duurzame vervoermiddelen te verbeteren en deze te stimuleren, moet het aantrekkelijker worden hiervoor te kiezen.

Meer fietsverkeer

Door fietsroutes te verbeteren en meer af te stemmen op de behoeften van de gebruikers, wil de gemeente het gebruik van de fiets stimuleren. Ook de aanleg van meer fietsenstallingen en Park & Bike locaties dragen daaraan bij.

Autobereikbaarheid

Autoverkeer wordt over de meest logische routes geleid. Om het centrum bereikbaar te houden, krijgt bestemmingsverkeer voorrang op het doorgaand verkeer. Het doorgaand verkeer wordt wel goede alternatieven geboden.

Openbaar vervoer

De bereikbaarheid van Amersfoort kan worden vergroot door bestaande stations beter te benutten, overstapmogelijkheden zoals P+R uit te bouwen en loop-, OV- en fietsroutes tussen de stations en de wijken te verbeteren.

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid moet verbeteren door Duurzaam Veilig als richtlijn te blijven gebruiken bij de (her-)inrichting van wegen en door gegevens over ongevallen jaarlijks te monitoren. Eventuele nieuwe blackspots worden met voorrang aangepakt.

Gebiedsgerichte aanpak

Per gebied wordt gekeken hoe de vitaliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren is. De openbare wegen in Amersfoort worden zo ingericht dat verkeersdeelnemers direct weten welk gedrag van hen wordt verwacht.

Download verkeer- en vervoerplanMeer weten over duurzame mobiliteit?

AmersfoortDuurzaam.nl is hét nieuwe platform dat doorlopend wordt aangevuld met inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.

Bezoek het platform