Parkeren, verkeer en vervoer

Informatie over parkeren, verkeer en vervoer in Amersfoort.

Werk aan de weg

Bekijk welke wegwerkzaamheden er de komende periode zijn en wat dit betekent voor het verkeer in de stad. Meer informatie

ParkeerService Amersfoort

Informatie over betaald parkeren, parkeervergunningen en -abonnementen in Amersfoort. Meer informatie

Betaald parkeren en parkeervergunningen

In de binnenstad van Amersfoort en de wijken daaromheen geldt betaald parkeren. Meer informatie

De autoluwe binnenstad

De binnenstad van Amersfoort is autoluw. Dat betekent dat u er niet mag rijden tenzij u een ontheffing heeft. Bewoners en ondernemers in het gebied hebben zo’n ontheffing. Bezorgdiensten kunnen ook een ontheffing krijgen. Ontheffingen zijn via Parkeerservice aan te vragen. Dit jaar evalueren we de effecten van de genomen maatregelen in de binnenstad. Meer informatie

Vergunningparkeren

In de binnenstad van Amersfoort en in een aantal wijken daaromheen geldt betaald parkeren of vergunningparkeren. In vergunninggebieden is parkeren alleen mogelijk met een parkeervergunning. Meer informatie

Oplaadpunten elektrische auto's

De gemeente is een voorstander van elektrisch rijden. Daarom willen we dat inwoners hun elektrische auto in Amersfoort altijd binnen een straal van circa 200 meter of 250 meter loopafstand van de woning kunnen opladen. Dat doen we door op basis van aanvragen van inwoners het plaatsen van openbare laadpalen te faciliteren. Iedereen met een geschikte laadpas of app kan de openbare laadpalen gebruiken. Meer informatie

Fiets verwijderd?

De gemeente haalt regelmatig fietsen weg die verkeerd gestald staan. Dit gebeurt bij stations en in de binnenstad. Meer informatie

Deelvervoer

Amersfoort groeit en het aantal fietsen, scooters en auto’s neemt toe. Als we (elektrische) scooters en auto’s met elkaar delen, worden ze beter gebruikt, zijn er minder nodig en ontstaat er meer ruimte op straat. Meer informatie

Mobility as a Service (MaaS)

Wat doen we met alle auto’s voor degenen die al in Amersfoort wonen, maar ook voor nieuwe Amersfoorters? Het antwoord is Mobility as a Service (MaaS): het plannen, boeken en betalen van al het mogelijke vervoer via een app. Het college stelt aan de raad voor om bij woningbouw nieuwe vormen van mobiliteit te stimuleren, zoals deelauto’s en deelfietsen. Deelvervoer dat eenvoudig te gebruiken is en dat aan de behoefte van de bewoners voldoet. Waar de stad groeit staat de vraag naar een bepaald soort vervoer centraal, in plaats van bezit van een eigen auto of brommer. De raad beslist naar verwachting eind 2021 over het invoeren van MaaS bij woningbouw. Meer informatie