Over deze website

Op deze pagina leest u meer over toegankelijkheid, privacy en bescherming van uw gegevens. Ook vindt u een link naar onze archiefwebsite. Zoekt u iets dat op deze, of onze oude website heeft gestaan en kunt u het niet meer vinden? Raadpleeg dan de archiefwebsite.

Wilt u meer weten over cookies op amersfoort.nl, kijk dan op de pagina met uitleg over cookies.

Privacy

De gemeente Amersfoort stelt geen persoonlijke gegevens, zoals (e-mail)adressen, aan derden ter beschikking zonder dat daarvoor eerst uw toestemming is gevraagd. Informatie over bezoeken aan deze site gebruikt de gemeente Amersfoort slechts voor technische en statistische doeleinden, bijvoorbeeld om de toegankelijkheid en werking van de site te verbeteren. Bij een aantal toepassingen wordt op deze website gebruik gemaakt van cookies.

Lees ook de privacyverklaring van de gemeente.

Disclaimer

De gemeente Amersfoort besteedt veel zorg aan het controleren van de informatie op deze website. Toch kan het zijn dat de informatie verouderd of incorrect is. Aan de informatie op www.amersfoort.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De gemeente Amersfoort is niet verantwoordelijk voor informatie op internetpagina’s van derden waarnaar op deze site wordt verwezen. Ook neemt de gemeente Amersfoort geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie op deze website.

De wettelijk verplichte mededelingen (zoals verleende vergunningen) worden wekelijks geplaatst in de Stadsberichten in het huis-aan-huisblad De Stad Amersfoort.

Toegankelijkheid

De gemeente Amersfoort vindt het belangrijk dat de gemeentelijke website voor iedereen toegankelijk is. Dus ook voor mensen met bijvoorbeeld een visuele handicap, dyslexie of leeshandicap. En dat is een grote groep in Nederland. Naar schatting heeft 2 tot 10% van de bevolking dyslexie (bron: vereniging Woortblind) en 5% van de Nederlandse bevolking boven de 12 jaar heeft een beperkt gezichtsvermogen (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek).

Internationaal erkende eisen

Wij proberen onze website zoveel mogelijk te laten voldoen aan internationaal erkende eisen voor kwaliteit en toegankelijkheid. Zo streven we er bijvoorbeeld naar om bij ieder beeld een beschrijvende tekst te plaatsen, vermijden we zoveel mogelijk bewegend beeld en houden inhoud en structuur gescheiden van de vormgeving. Op die manier kunnen spraakcomputers de pagina’s beter voorlezen en kunnen bezoekers met een handicap de informatie op deze website ook bereiken.

Responsible disclosure

Bij de gemeente Amersfoort vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar postmaster@amersfoort.nl. Versleutel uw bevindingen met onze PGP key om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt,
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via de lek direct na het dichten van de lek te wissen,
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Deze tekst is geschreven door Floor Terra

Archiefwebsite

Bent u op zoek naar informatie die op de www.amersfoort.nl heeft gestaan, die u nu niet meer kunt vinden? Wilt u zien hoe de website er in het verleden uitzag? Ga dan naar de archiefwebsite. In dit online archief staat alle informatie van alle dagen vanaf 7 september 2012 tot en met gisteren. De archiefsite is volledig doorklikbaar en bevat dus alle informatie, afbeeldingen en documenten die voor vandaag online stonden.

Zoeken vanuit de linkerkolom op de archiefsite:

 • gebruik de kalender in de grijze balk links om op datum te zoeken.
 • en/of gebruik de zoekfunctie in de grijze balk links. Hier kunt u zoeken op een trefwoord.
  U krijgt dan een overzicht van de pagina’smet dat trefwoord.
  Achter ieder zoekresultaat staat een klein kalendertje.
  Wanneer u daarop klikt, ziet u op welke dag deze pagina op de website is geplaatst en eventueel is gewijzigd.

Let op: de archiefsite toont informatie. Dagelijks worden digitale 'prints' van de live website gemaakt en hier getoond, om op die manier informatie die intussen is verwijderd of gewijzigd, online beschikbaar te houden. De zoekfunctie die u rechtsboven ziet, werkt op de archiefsite niet. Ook formulieren en links naar DigiD etc. werken op de archiefsite niet.

Ga naar de archiefwebsite.