Over deze website

Op deze pagina leest u meer over toegankelijkheid, privacy en bescherming van uw gegevens. Ook vindt u een link naar onze archiefwebsite. Zoekt u iets dat op deze, of onze oude website heeft gestaan en kunt u het niet meer vinden? Raadpleeg dan de archiefwebsite.

Informatie over uw bezoek aan deze site gebruikt de gemeente Amersfoort alleen voor functionele en analytische doeleinden en voor het optimaliseren van deze website, en indien u marketingcookies toestaat gaat informatie over uw bezoek naar YouTube voor advertentiedoeleinden. Zie onze cookieverklaring.

In de privacyverklaring en het privacy statement voor sollicitanten, staat in grote lijnen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en hoe uw privacy gewaarborgd is.

De gemeente Amersfoort besteedt veel zorg aan het controleren van de informatie op deze website. Toch kan het zijn dat de informatie verouderd of incorrect is. Aan de informatie op www.amersfoort.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De gemeente Amersfoort is niet verantwoordelijk voor informatie op internetpagina’s van derden waarnaar op deze site wordt verwezen. Ook neemt de gemeente Amersfoort geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie op deze website.

De wettelijk verplichte mededelingen (zoals verleende vergunningen) worden wekelijks geplaatst in de Stadsberichten in het huis-aan-huisblad De Stad Amersfoort.

Auteursrechten

De auteursrechten met betrekking tot (het materiaal op) deze website berusten bij Gemeente Amersfoort. Alle auteursrechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Openbaarmaking, verveelvoudiging en/of ander gebruik van de teksten, foto’s, video’s en ander auteursrechtelijk beschermd materiaal op deze website is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemeente Amersfoort. Het wijzigen of doen van toevoegingen aan overgenomen teksten, foto’s, video’s en ander auteursrechtelijk beschermd materiaal is in geen geval toegestaan. Voorts dient te allen tijde © Gemeente Amersfoort” te worden vermeld.

De gemeente Amersfoort vindt het belangrijk dat de gemeentelijke website voor iedereen toegankelijk is. Dus ook voor mensen met bijvoorbeeld een visuele handicap, dyslexie of leeshandicap. En dat is een grote groep in Nederland. Naar schatting heeft 2 tot 10% van de bevolking dyslexie (bron: vereniging Woortblind) en 5% van de Nederlandse bevolking boven de 12 jaar heeft een beperkt gezichtsvermogen (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek).

Internationaal erkende eisen

Wij proberen onze website zoveel mogelijk te laten voldoen aan internationaal erkende eisen voor kwaliteit en toegankelijkheid. Zo streven we er bijvoorbeeld naar om bij ieder beeld een beschrijvende tekst te plaatsen, vermijden we zoveel mogelijk bewegend beeld en houden inhoud en structuur gescheiden van de vormgeving. Op die manier kunnen spraakcomputers de pagina’s beter voorlezen en kunnen bezoekers met een handicap de informatie op deze website ook bereiken.

SiteImprove

De gemeente Amersfoort werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening door continue monitoren en verbeteren.
SiteImprove is een tool die ons helpt om knelpunten -ook op het gebied van Toegankelijkheid- in zicht te hebben en op te lossen.

Toegankelijkheidsverklaring

Vanaf woensdag 23 september 2020 moeten alle overheidswebsites aan toegankelijkheidseisen voldoen zodat iedereen gebruik kan maken van de online informatie. Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning.

De toegankelijkheidsverklaring voor deze website is gepubliceerd in het landelijk register.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen met de webredactie van de gemeente webredactie@amersfoort.nl.

Bij de gemeente Amersfoort vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Met ons contact op te nemen via servicedesk@amersfoort.nl.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kunnen wij u om meer informatie vragen.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Bent u op zoek naar informatie die op de www.amersfoort.nl heeft gestaan, die u nu niet meer kunt vinden? Wilt u zien hoe de website er in het verleden uitzag? Ga dan naar de archiefwebsite. In dit online archief staat alle informatie van alle dagen vanaf 7 september 2012 tot en met gisteren. De archiefsite is volledig doorklikbaar en bevat dus alle informatie, afbeeldingen en documenten die voor vandaag online stonden.

Zoeken vanuit de linkerkolom op de archiefsite:

 • gebruik de kalender in de grijze balk links om op datum te zoeken.
 • en/of gebruik de zoekfunctie in de grijze balk links. Hier kunt u zoeken op een trefwoord.
  U krijgt dan een overzicht van de pagina’s met dat trefwoord.
  Achter ieder zoekresultaat staat een klein kalendertje.
  Wanneer u daarop klikt, ziet u op welke dag deze pagina op de website is geplaatst en eventueel is gewijzigd.

Let op: de archiefsite toont informatie. Dagelijks worden digitale 'prints' van de live website gemaakt en hier getoond, om op die manier informatie die intussen is verwijderd of gewijzigd, online beschikbaar te houden. De zoekfunctie die u rechtsboven ziet, werkt op de archiefsite niet. Ook formulieren en links naar DigiD etc. werken op de archiefsite niet.

Ga naar de archiefwebsite.