Voorschoolse educatie

In Amersfoort bestaan peutergroepen voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar waarin extra aandacht is voor de taalontwikkeling van een kind. Hier wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Voorschoolse educatie

Alles, dus speelmaterialen, voorleesboekjes, liedjes en spelletjes, is erop gericht om peuters zich goed te laten ontwikkelen op taalgebied. Bij voorschoolse educatie gaat een kind zestien (16) uur per week verdeeld over tenminste drie (3) dagdelen naar een peutergroep.

De peutergroepen voor voorschoolse educatie zijn te vinden bij een aantal kinderdagverblijven en peuterspeelzalen verspreid door de hele stad. Of uw kind in aanmerking komt voor Voor- en vroegschoolse educatie, bepaalt de arts of verpleegkundige van het consultatiebureau. Dit gebeurt tijdens het consultatiebezoek wanneer een kind 18 maanden is. Mocht het kind in aanmerking komen, dan krijgen de ouders de brief ‘Verklaring voor deelname aan VVE’ mee. Hiermee kunnen zij hun kind aanmelden bij een kinderdagopvang die voorschoolse educatie biedt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Voor- en vroegschoolse educatie en of uw kind hiervoor in aanmerking komt? Praat erover met uw arts of verpleegkundige op het consultatiebureau. Voor informatie over de kosten kunt u het beste informeren bij de organisatie waar uw kind geplaatst is of geplaatst gaat worden.

Aanbieders van VVE in Amersfoort

Kinderopvang BijdeHandjes
Locatie Koppel:
Zuiderkruis 4
3813 VA Amersfoort
Locatie Leusderkwartier:
Waterdaal 3
3817 GV Amersfoort
033 475 1410
Locatie Liendert:
Liendertseweg 116
3815 BJ Amersfoort
peuteropvang@bijdehandjes.info
www.bijdehandjes.info

Kinderopvang Partou
Sportlaan 1
4131 NN Vianen
088 235 75 50
info@partou.nl
www.partou.nl/amersfoort

Stichting Kinderopvang Amersfoort (SKA)
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
033 470 1303
info@ska.nl
www.ska.nl