Voorschoolse educatie

In Amersfoort bestaan peutergroepen voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar waarin extra aandacht is voor de taalontwikkeling van een kind. Hier wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Voorschoolse educatie

Alles, dus speelmaterialen, voorleesboekjes, liedjes en spelletjes, is erop gericht om peuters zich goed te laten ontwikkelen op taalgebied. Bij voorschoolse educatie gaat een kind 16 uur per week verdeeld over tenminste 3 dagdelen naar een peutergroep.

De peutergroepen voor voorschoolse educatie zijn te vinden bij een aantal kinderdagverblijven en peuterspeelzalen verspreid door de hele stad. Of uw kind in aanmerking komt voor Voor- en vroegschoolse educatie, bepaalt de arts of verpleegkundige van het consultatiebureau. Dit gebeurt tijdens het consultatiebezoek wanneer een kind 18 maanden is. Als een kind in aanmerking komt, dan krijgen de ouders de brief ‘Verklaring voor deelname aan VVE’ mee. Hiermee kunnen zij hun kind aanmelden bij een kinderdagopvang die voorschoolse educatie biedt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Voor- en vroegschoolse educatie en of uw kind hiervoor in aanmerking komt? Praat erover met uw arts of verpleegkundige op het consultatiebureau. Voor informatie over de kosten kunt u terecht bij de organisatie waar uw kind geplaatst is of geplaatst gaat worden.

Peutermonitor

De gemeente wil dat er voldoende plekken zijn voor kinderen die VVE nodig hebben en dat deze ook gemakkelijk bereikbaar zijn. Om te weten waar kinderen die VVE nodig hebben wonen, maken we gebruik van de Peutermonitor. In deze monitor worden gegevens van de peuters ingevoerd door het consultatiebureau en de kinderopvang. De gemeente ontvangt hiervan ieder kwartaal een anoniem rapport en kan met dat rapport het VVE-aanbod verbeteren. Meer weten hierover? Neem contact op met de gemeente (zie kolom rechts).

Aanbieders van VVE in Amersfoort

Deze organisaties hebben VVE-peutergroepen in Amersfoort. U kunt bellen en mailen voor informatie over de kosten en de locaties, of kijk op hun website.

Kinderopvang BijdeHandjes
VVE op locatie Koppel en locatie Liendert

0342 440 310
peuteropvang@bijdehandjes.info
www.bijdehandjes.info

Kinderopvang Partou
VVE op alle peuteropvanglocaties

088 235 75 50
info@partou.nl
www.partou.nl/amersfoort

Stichting Kinderopvang Amersfoort (SKA)
V
VE op alle peuteropvanglocaties

033 470 1303
info@ska.nl
www.ska.nl