Verlof buiten schoolvakantie

Onder bepaalde voorwaarden kan uw kind verlof van school krijgen. Verlof buiten de schoolvakanties vraagt u aan bij de directeur van de school.

Verlof buiten schoolvakantie

Voorwaarde is dat vakantie in één van de schoolvakanties niet mogelijk is door het beroep van één van de ouders. U moet bewijzen dat dit tot onoverkomelijke bedrijfs-economische problemen leidt. Vraag het verlof minimaal 2 maanden van tevoren aan bij de schooldirecteur.

Verlof in bijzondere omstandigheden

In bepaalde familieomstandigheden of bij een medische of sociale indicatie is verlof soms ook mogelijk. Ook dit moet u bij de directeur van de school aanvragen. Stuur de benodigde bewijsstukken mee.