Toezicht en controle kinderopvang

In opdracht van de gemeente inspecteert de GGD elk jaar alle organisaties met kinderopvang. De GGD controleert de kwaliteit van de kinderopvang volgens de Wet Kinderopvang.

Rapporten inspecties van de kinderopvang

De GGD stelt rapporten op van deze inspecties. Deze zijn openbaar. U kunt ze bekijken in het Landelijk Register Kinderopvang.

Contact

Voor meer informatie over toezicht en controle kunt u mailen naar Team Kinderopvang GGD regio Utrecht, kindercentra@ggdru.nl.