Schadeprocedure voor scholen

Door bijzondere omstandigheden kan er schade ontstaan aan een schoolgebouw, aan schoolmeubilair of onderwijsmiddelen. Komt daardoor het functioneren van het onderwijs in het gedrang? Dan kunt u recht hebben op een schadevergoeding.

Schadeprocedure voor scholen

De schadevergoeding is beschikbaar voor scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs.

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding, gelden drie eisen:

1. Het gebouw valt onder de plicht van de gemeente om te zorgen voor onderwijshuisvesting en de eerste inrichting is betaald met rijks- of gemeentelijke middelen.

2. Er is sprake van een bijzondere omstandigheid.

3. Het onderwijs in het gebouw wordt hierdoor gehinderd.

Onder een bijzondere omstandigheid valt bijvoorbeeld schade door:

 • brand
 • water
 • ontploffing/luchtdruk
 • blikseminslag
 • storm
 • inbraak en/of diefstal
 • vandalisme en vernieling (aan de buitenkant van het gebouw)
 • graffiti (aan de buitenkant van het gebouw)

Stap 1: schade melden

Meld de schade binnen één werk- of schooldag:

 • glasschade aan de buitenkant van het gebouw bij Uniglas via 088 864 0033.
 • graffiti aan de buitenkant van het gebouw bij gemeente Amersfoort via 033 469 4613.
 • bij schade aan opstal en inventaris, inbraak en/of diefstal, vandalisme of vernieling aan de buitenkant van het gebouw belt u met Lengkeek, Rolf Venhoven: 06 26 94 46 14 of 010 246 2044.

Stap 2: aangifte

Doe altijd aangifte van de schade bij de politie. U ontvangt een proces-verbaal. Die heeft de gemeente nodig om uw aanvraag te behandelen.

Vraag schadevergoeding binnen 26 weken na melding van de schade aan:

Stuur het ingevulde formulier naar onderwijshuisvesting@amersfoort.nl.

Is de oorzaak of veroorzaker van de schade bekend? Vul dan ook het formulier schademelding in. U stuurt dit formulier naar hetzelfde e-mailadres.

De school laat de schade zo snel mogelijk herstellen. Let op: laat glasschade altijd herstellen door Uniglas. Met deze partij heeft de gemeente een overeenkomst. Bij herstel door een ander bedrijf, komt de factuur niet voor vergoeding in aanmerking.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag binnen zes weken na ontvangst van alle gevraagde stukken.

In de Schadeprocedure voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs leest u alles over de eisen en procedure:

Contact

Heeft u vragen over de procedure? Neem dan contact op:
onderwijshuisvesting@
amersfoort.nl
.