Nieuwe inrichting speelplekken in de wijken

De komende jaren gaat de gemeente in alle wijken aan de slag met de speelplekken en speelruimte. De gemeente vraagt kinderen en buurtbewoners om mee te denken over de inrichting. Welke ideeën hebben kinderen voor de speelplekken? En wat vinden ze van de ruimte in de buurt om te voetballen of tikkertje te doen?

Nieuwe inrichting speelplekken in de wijken

Speelplekken met meer variatie, voor kinderen van alle leeftijden, die aansluiten bij hun wensen. Dat is de insteek bij de inrichting van speelplekken in de wijken. Daarbij betrekken we kinderen uit de buurt. Niet meer op elke hoek een wipkip of mini-speeltuin, maar plekken waar zij graag buiten spelen.

In overleg met de kinderen willen we een deel van de speelplekken opnieuw inrichten, bijvoorbeeld met boomstammen, grasveldjes of moestuintjes. Ook wordt samen met kinderen besproken hoe centrale buurtspeelplekken het beste kunnen worden ingericht zodat deze aantrekkelijk zijn voor verschillende leeftijden. Zo ontstaat een divers speelaanbod per wijk.

Omdat er niet genoeg geld is om alle speeltoestellen in de stad te onderhouden of vervangen, worden de speeltoestellen op sommige plekken niet vervangen. In overleg met de kinderen willen we deze plekken opnieuw inrichten, bijvoorbeeld met boomstammen, grasveldjes of moestuintjes.

Wandelingen door de buurt

Tijdens een wandeling langs speelplekken in de buurt kunnen de kinderen en tieners hun ideeën aangeven. Medewerkers van de gemeente begeleiden de wandelingen. Kinderen uit de wijk worden uitgenodigd om mee te wandelen.

Kinderwandeling Liendert omgeving Liendertsedreef en Plevierstraat

  Eerdere wandelingen:

  • In november en december 2017 zijn er wandelingen met kinderen geweest in Rustenburg (omgeving Fürglerplein en Zuid), Soesterkwartier (Bloemenbuurt) en Liendert (omgeving Liendertsedreef en Plevierstraat).
  • In april 2018 zijn er wandelingen met kinderen geweest in Nieuwland.
  • In juni 2018 zijn er wandelingen met kinderen geweest in Hoogland.
  • In september 2018 zijn er wandelingen met kinderen geweest in het Bergkwartier.
  • In oktober en november 2018 zijn er wandelingen met kinderen geweest in Kattenbroek, Schothorst, Randenbroek, Schuilenburg en De Kruiskamp.
  • In april 2019 zijn er wandelingen met kinderen geweest in het Vermeer- en Leusderkwartier.
  • In mei 2019 zijn er wandelingen met kinderen geweest in Liendert.

  Planning

  In 2019 gaan we verder met wandelingen in andere wijken. De voorlopige planning:

    Eerste helft 2019:

    • Zielhorst
    • Hooglanderveen

    Tweede helft 2019:

    • Vathorst

    Wandelingen

    Zodra de precieze data bekend zijn, informeren we mensen in de wijk. De informatie komt dan ook op deze pagina te staan.

    Denk mee over speelplekken in Hooglanderveen

    Op maandag 27 mei 2019 zijn er op vier verschillende speelplekken wandelingen om mee te denken over het opnieuw inrichten van de speelplekken in de wijk.

    • Wandeling 1 start bij speelplek De Maalderij om 16.00 uur en de wandeling duurt tot 17.00 uur
    • Wandeling 2 start bij speelplek Trijntje Priempad om 16.00 uur en de wandeling duurt tot 17.00 uur
    • Wandeling 3 start bij speelplek Eindweg om 17.15 uur en de wandeling duurt tot 18.15 uur
    • Wandeling 4 start bij speelplek Reurhout om 17.15 uur en de wandeling duurt tot 18.15 uur
    Inloopbijeenkomst

    Kan je niet mee met één van de wandelingen? Kom dan naar de inloopbijeenkomst op maandag 27 mei van 19.30 tot 21.00 uur in De Dissel, Disselplein 6, Hooglanderveen

    Spelregels

    Bij de wandelingen kijken we ook met de kinderen of de speelplekken en de vrije speelruimte in de buurt aan de spelregels voor speelplekken voldoen. Deze regels zijn gemaakt na een bijeenkomst in juni 2017. Kinderen van verschillende Amersfoortse basisscholen hebben de gemeente daar verteld wat ze belangrijk vinden bij het spelen. Zo moet een speelplek veilig, bereikbaar en schoon zijn. Ook vinden kinderen ruimte en uitdaging belangrijk en samen spelen en op avontuur gaan. Liefst in een groene omgeving. En voldoende vrije speelruimte om bijvoorbeeld te voetballen of tikkertje te spelen.

    Inloopbijeenkomsten

    Na de wandelingen met kinderen volgen inloopbijenkomsten voor alle inwoners uit de wijk. Daar krijgt u informatie over de ideeën van de gemeente over de speelplekken. Inwoners kunnen ideeën inbrengen en zelf met voorstellen komen. De input wordt waar mogelijk meegenomen in de definitieve uitvoeringsplannen. Met deze plannen gaat de gemeente aan de slag met de uitvoering op speelplekken.

    Eerdere inloopbijeenkomsten

    Bij de inloopbijeenkomsten in Rustenburg, Soesterkwartier, Liendert, Nieuwland, Hoogland, het centrum, het Bergkwartier, Kattenbroek, Schothorst, Randenbroek, Schuilenburg en De Kruiskamp kwamen kinderen en hun ouders met allerlei vragen en ideeën. De plannen voor de speelplekken zijn/worden daarmee verder uitgewerkt.

    Ideeen op papier tijdens inloopbijeenkomst speelplekken

    Uitvoeringsplannen 2018-2022

    De plannen voor de speelplekken in Rustenburg, Liendert, Soesterkwartier en Hoogland zijn uitgewerkt. In 2018 worden de eerste speelplekken aangepast. Omwonenden worden daarover vooraf geïnformeerd:

    Voorbeelden

    slideshow_skip_text
    Voorbeeld groene speelplek
    Nieuwe inrichting speelplek: voorbeeld 1
    Voorbeeld speelplek
    Nieuwe inrichting speelplek: voorbeeld 2
    Voorbeeld speelplek gekleurde bestrating
    Nieuwe inrichting speelplek: voorbeeld 3
    Voorbeeld speelplek bestrating
    Nieuwe inrichting speelplek: voorbeeld 4
    Voorbeeld groene speelplek
    Nieuwe inrichting speelplek: voorbeeld 5
    Voorbeeld groene speelplek
    Voorbeeld 6: Meeuwentuin - Meeuwenstraat, 033GROEN (naar ontwerp van 'het wilde land')    Contact

    Arthur Wopereis (Adviseur Leefomgeving)
    ABT.Wopereis@amersfoort.nl

    Fatma Ozcelik (Adviseur Leefomgeving)
    F.Ozcelik@amersfoort.nl