Kinderopvang starten

Als u een kinderdagverblijf, gastouderbureau of buitenschoolse opvang wil starten krijgt u ook met de gemeente te maken.

Kinderopvang starten

Er worden verschillende eisen gesteld aan de locatie waar u de kinderopvang wil starten. Vraag daarom eerst naar de mogelijkheden bij het Vergunningenloket.

Als professional of als gastouder kunt u een aanvraag voor registratie indienen zodra u over een goede locatie met de juiste vergunningen beschikt. Dat doet u via de website van de GGD regio Utrecht.

De aanvraagprocedure bij de GGD neemt maximaal 10 weken in beslag. Als blijkt dat u voldoet aan de gestelde eisen, wordt uw kinderopvang opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Uw gegevens zijn daarna vindbaar via het Landelijk Register Kinderopvang en u kunt starten met uw werkzaamheden.

Aan de behandeling van uw aanvraag voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn kosten verbonden.

  • Voorziening voor gastouderopvang: € 154,62
  • Kinderopvangcentra: € 515,41

Toezicht op kinderopvang

In opdracht van de gemeente houdt de GGD toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.

Meer informatie