Sport en bewegen

Er is weer meer ruimte om te sporten. Voor jongeren en voor volwassenen. Om dit mogelijk te maken werken veel partijen in de stad samen: sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders, buurtsportcoaches, onderwijs, jongerenwerkers, SRO, de Amersfoortse Sportfederatie (ASF) en de gemeente.

Wat zijn de regels in Amersfoort?

Amersfoort sluit aan bij de landelijke en regionale afspraken. De regels in het kort:

  • Zowel binnen- als buitensport is toegestaan. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport (dus ook sportscholen). 

  • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

  • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die weer open mogen.

  • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.

  • Sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants op sportlocaties zijn open. De rijksoverheid heeft hiervoor regels. Daarnaast is er door de sport ook een checklist opgesteld voor een soepele opening. Denk hierbij ook aan de protocollen van de KHN (koninklijke horeca Nederland)

  • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 

Daarnaast gelden de algemene RIVM-maatregelen:

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

  • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).

  • Probeer drukte te vermijden. 

  • Was vaak je handen.

Op de website van NOC*NSF vindt u veel aanvullende informatie. Er staan tips, uitleg van de regels, een checklist en veel voorlichtingsmateriaal (posters) voor sportverenigingen en organisatoren.

Wanneer mag tijdens het sporten de 1,5 meter losgelaten worden?

In principe geldt de 1,5 meter afstand ook voor volwassen sporters. Alleen wanneer dit de normale sportbeoefening in de weg staat, kan tijdelijk de 1,5 meter afstand losgelaten worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor sporten als judo, maar ook voor voetbal of hockey. Voor sporten waarvoor de 1,5 meter afstand geen belemmering is, blijft de maatregel van kracht. Dit geldt ook voor alle activiteiten buiten het normale spelcontact om, zoals de warming-up, de teambespreking of de nazit in de kantine.

Wedstrijden en toernooien

Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Buiten mogen er maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn zonder gezondheidscheck en registratie vooraf. En binnen zijn dit maximaal 100 personen. Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden. Zijn er meer personen aanwezig, dan moet vooraf een gezondheidscheck worden uitgevoerd en moeten personen worden geregistreerd.

Geen lid, toch sporten?

Er worden ook sport- en beweegactiviteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren die geen lid zijn van een sportvereniging. Een overzicht van het aanbod aan activiteiten staat op de website van SRO. Buurtsportcoaches organiseren sport- en beweegactiviteiten voor kinderen en jongeren die geen lid zijn van een sportvereniging. Zij werken samen met ABC, Indebuurt033 en sportondernemers. Dit overzicht kan worden aangevuld wanneer sportverenigingen en overige sport- en beweegaanbieders ook een activiteit voor niet-leden organiseren. Deze activiteiten kunnen worden aangemeld bij sportvereniging@sro.nl.

Regels voor het sporten

Landelijke regels

Het Sportprotocol 'verantwoord sporten' van NOC*NSF beschrijft voor gemeenten en uitvoerende partijen wat er wel of niet mag, en welke aandachtspunten er zijn bij het maken en uitvoeren van plannen voor sport- en beweegactiviteiten. Zo lang organisatoren binnen de regels uit het protocol blijven, is er veel ruimte om beweeg- en sportactiviteiten op eigen manier in te vullen. Daarnaast is in de noodverordening voor de hele Veiligheidsregio Utrecht zowel voor jeugd als volwassenen vastgelegd dat het toegestaan is om te sporten met het rekening houden van de richtlijnen.

Regels verschillende sporttakken

Er zijn sportbonden die aanvullende richtlijnen hebben opgesteld om verenigingen over hun sport te informeren. U kunt bij uw sportbond terecht voor meer informatie hierover. Als uw sportbond geen aanvullende richtlijnen heeft, handel dan altijd naar het landelijke Sportprotocol verantwoord sporten.

Handhaving van de regels

We vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit van sportverenigingen, coaches en andere professionals om toe te zien op de regels. Als er signalen of klachten komen, gaan we allereerst in gesprek met de organisator om tot een oplossing te komen. Daarnaast gelden alle afspraken uit de regionale noodverordening.

Contact en ondersteuning

Voor vragen, hulp, overleg of suggesties kunnen sportverenigingen en overige sportaanbieders terecht bij de verenigingsondersteuners van SRO. Zij zijn te bereiken via sportvereniging@sro.nl.