Sport en bewegen

Amersfoort sluit aan bij de landelijke en regionale afspraken die gelden voor sport en bewegen.

De regels in Amersfoort

Met ingang van 16 maart 2021 gelden de volgende regels:

Voor volwassenen (vanaf 27 jaar):

 • Buiten: sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand toegestaan.
 • Op sportaccommodaties buiten: gezamenlijk sporten toegestaan met maximaal 4 personen (excl. instructeur) op 1,5 meter afstand.
 • Op andere locaties buiten is sporten toegestaan met maximaal vier personen als dit wordt gedaan onder begeleiding van een sportaanbieder en als het is aangemeld bij de gemeente (exclusief trainer). Lees de instructie op welke manier u uw sportactiviteit kunt aanmelden
 • Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn niet toegestaan
 • Topsporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen

   Voor jeugd en jong volwassenen (tot 27 jaar)

   • Sporten mag buiten in teamverband zonder 1,5 meter afstand te houden
   • Wedstrijden met teams van de eigen club zijn toegestaan
   • Kinderen tot 12 jaar mogen zwemles volgen

    Voor iedereen:

    • Er geldt een avondklok tussen 21:00 uur en 4:30 uur
    • Alle binnensportlocaties zoals sportscholen en sporthallen zijn gesloten
    • Zwembaden zijn alleen geopend voor zwemles voor kinderen tot 12 jaar
    • Toeschouwers zijn niet toegestaan bij sport- en beweegactiviteiten
    • Sportkantines en zelfstandige restaurants op sportlocaties zijn gesloten
    • Kleedruimtes en douchevoorzieningen zijn gesloten
    • De algemene corona maatregelen

     Er worden sport- en beweegactiviteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren die geen lid zijn van een sportvereniging. Een overzicht van het aanbod aan activiteiten staat op de website van SRO. Dit overzicht kan worden aangevuld wanneer sportverenigingen en overige sport- en beweegaanbieders ook een activiteit voor niet-leden organiseren. Deze activiteiten kunnen worden aangemeld bij sportvereniging@sro.nl.

     Er zijn protocollen en richtlijnen vanuit het NOC*NSF en de sportbonden om verenigingen te informeren over wat er binnen hun sport kan en mag. U kunt bij uw sportbond terecht voor meer informatie hierover. Als uw sportbond geen aanvullende richtlijnen heeft, handel dan altijd naar het landelijke Sportprotocol verantwoord sporten.

     We vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit van sportverenigingen, coaches en andere professionals om toe te zien op de regels. Als er signalen of klachten komen, gaan we allereerst in gesprek met de organisator om tot een oplossing te komen.

     Contact en ondersteuning

     Voor vragen, hulp, overleg of suggesties kunnen sportverenigingen en overige sportaanbieders terecht bij de verenigingsondersteuners van SRO. Zij zijn te bereiken via sportvereniging@sro.nl.

     Om sporten en bewegen mogelijk te maken werken veel partijen in de stad samen: sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders, buurtsportcoaches, onderwijs, jongerenwerkers, SRO, de Amersfoortse Sportfederatie (ASF) en de gemeente.