Gezin, zorg en ondersteuning

Scholen in het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang zijn weer deels open en het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang helemaal. Het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten blijven voorlopig nog gesloten.

Ouders met een cruciaal beroep

Voor kinderen van ouders die werken in een cruciale beroepsgroep blijft noodopvang mogelijk op school, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Ook als deze weer (deels) open zijn. Deze opvang is zonder extra kosten. Heeft u hier vragen over? Stel deze vraag aan de kinderopvang of school van uw kind(eren). Werkt u in een cruciale beroepsgroep, maakt u normaal geen gebruik van kinderopvang en is dit nu wel noodzakelijk? Dan kunt u ook kosteloos gebruik maken van noodopvang. Stuur hiervoor een mail naar het e-mailadres: onderwijs@amersfoort.nl.

24-uurs opvang

SKA Kinderopvang heeft een locatie waar 24-uurs opvang mogelijk is als uw beroep daar om vraagt. De locatie Plons aan de Zeldertsedreef in Amersfoort beschikt over alle benodigde vergunningen voor deze opvang. Indien u van deze opvang gebruik wenst te maken, kunt u zich hiervoor rechtstreeks melden bij de SKA.

Leerlingenvervoer

Voor kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer is dit nog steeds beschikbaar. Voor vragen over het leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met SRO. U kunt bellen met 033 422 51 04 of mailen naar leerlingenvervoer@sro.nl.

Als de spanning thuis oploopt

De maatregelen hebben een enorme invloed op iedereen. Het is dan ook niet gek als het thuis even iets minder lekker loopt. Verschillende organisaties hebben informatie die kan helpen als de spanning in huis oploopt. Komt u er met deze tips niet uit en heeft u hulp nodig? Bel of mail dan met het Wijkteam.

Nederlands Jeugdinstituut

Informatie voor ouders, kinderen en professionals in de jeugdzorg. Hier staan tips hoe u om kunt gaan met de nieuwe situatie en wat u kunt doen als de spanning in huis oploopt. Ook vindt u hier begrijpelijke informatie voor kinderen en jongeren over het virus en de maatregelen.

InDeBuurt033

Tips voor thuisonderwijs en activiteiten voor kinderen. Wilt u met iemand praten omdat het thuis niet zo lekker loopt? U kunt altijd bellen of mailen met medewerkers van InDeBuurt033.

Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie

Handreiking om over het coronavirus te praten met erg jonge, angstige of autistische kinderen.

Aandachtsteam Spanning Thuis

Dit team is er voor jeugd, ouders en professionals die te maken hebben met spanning en stress thuis in het gezin. Het team denkt mee en adviseert. Contact opnemen kan van maandag t/m donderdag via 033 204 86 77 of spanningthuis@indebuurt033.nl.

Veilige thuissituatie voor kinderen

Door het mogelijk deels wegvallen van school en/of zorg kunnen gezinnen (te) zwaar worden belast. Bijvoorbeeld als kinderen psychische klachten of gedragsproblematiek hebben. Of bij kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld of psychiatrische problemen van hun ouder. Onveilige situaties kunnen de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigen. Dit geldt ook voor kinderen met een ernstige (meervoudige) beperking die specifieke zorg nodig hebben.

Bent u al bekend bij een hulpverlenende instantie? Stem dan met uw contactpersoon af hoe om te gaan met de situatie. Heeft u geen contact met een hulpverlenende instantie, maar nu wel hulp nodig? Bel of mail met het Wijkteam. Ouders die er via deze weg niet uitkomen, kunnen mailen met de gemeente via sociaaldomein@amersfoort.nl.

Indebuurt033

Vanwege de coronamaatregelen zijn de informatiekantoren van Indebuurt033 momenteel gesloten voor inloop en spreekuren. Wel kunt u de medewerkers telefonisch bereiken voor informatie of om een afspraak te maken. Zie voor meer informatie de website van Indebuurt033.

Wijkteams Amersfoort

Het sociaal Wijkteam staat ook in deze tijd klaar om te helpen. Zij bieden hulp en ondersteuning dichtbij huis, bijvoorbeeld bij vragen en zorgen over uw gezin, de opvoeding van uw kinderen, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen, werkloosheid, geld, eenzaamheid of overlast. Kijk voor meer informatie op hun website of bel naar 033 469 4869.

Mantelzorg

MantelzorgNL heeft alle vragen en antwoorden op een rij gezet. Zit de informatie die u zoekt er niet bij of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de Mantelzorglijn via telefoonnummer 030 760 60 55 (werkdagen 9 – 18 uur) of stuur een e-mail naar mantelzorglijn@mantelzorg.nl.

Op de website dementie.nl leest u informatie en tips over dementie en coronavirus. Mantelzorgers tot en met 18 jaar kunnen elke dag van 11.00 tot 21.00 uur bellen met de Kindertelefoon via telefoonnummer 0800 0432 of chatten met de kindertelefoon.

Compensatie eigen bijdrage kinderopvang

Ouders worden door het Rijk gecompenseerd voor de eigen bijdrage die zij voor kinderopvang moeten betalen gedurende de periode van de coronamaatregelen. Dit geldt voor de eigen bijdrage naast het recht op kinderopvangtoeslag.

Deze compensatie geldt ook voor ouders die een eigen bijdrage betalen voor voorschoolse educatie of aan peuteraanbod. En voor ouders die een eigen bijdrage betalen voor gebruik van kinderopvang waarbij de ouder een sociaal-medische indicatie heeft (SMI).

Inmiddels is bekend op welke wijze deze compensatie wordt geregeld. De gemeenten zullen de ouders hiervoor compenseren en ontvangen daarvoor middelen van de Rijksoverheid. De gemeente Amersfoort gaat dit regelen via de betrokken kinderopvangorganisaties. Ouders krijgen hierover in juni bericht.

Heeft u in de tussentijd vragen? Dan kunt u bellen met 14 033.