Gezin en zorg

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft de Rijksoverheid vergaande maatregelen genomen. Eén van die maatregelen is dat scholen en kinderdagopvang tot en met 28 april gesloten zijn. Dat betekent dat ouders hun kinderen thuis moeten opvangen. Dat is voor sommige mensen extra lastig. Voor hen is er hulp.

Ouders met een cruciaal beroep

Voor kinderen van ouders die werken in een cruciale beroepsgroep is er wel opvang in de school, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Deze opvang is zonder extra kosten. Heeft u hier vragen over? Stel deze vraag aan de kinderopvang of school van uw kind(eren). Werkt u in een cruciale beroepsgroep, maakt u normaal geen gebruik van kinderopvang en is dit nu wel noodzakelijk? Dan kunt u ook kosteloos gebruik maken van noodopvang. Stuur hiervoor een mail naar het e-mailadres: onderwijs@amersfoort.nl.

24-uurs opvang

SKA Kinderopvang heeft een locatie waar 24-uurs opvang mogelijk is als uw beroep daar om vraagt. De locatie Plons aan de Zeldertsedreef in Amersfoort beschikt over alle benodigde vergunningen voor deze opvang. Indien u van deze opvang gebruik wenst te maken, kunt u zich hiervoor rechtstreeks melden bij de SKA.

Leerlingenvervoer

Voor kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer is dit nog steeds beschikbaar. U moet het vervoer wel apart aanvragen bij de organisatie SRO. Zij regelen het leerlingenvervoer in de gemeente Amersfoort. U kunt bellen met 033 422 51 04 of mailen naar leerlingenvervoer@sro.nl. Zet in de mail altijd uw telefoonnummer. Dan kan SRO u bellen.

Als de spanning thuis oploopt

De maatregelen hebben een enorme invloed op iedereen. Het is dan ook niet gek als het thuis even iets minder lekker loopt. Verschillende organisaties hebben informatie die kan helpen als de spanning in huis oploopt. Komt u er met deze tips niet uit en heeft u hulp nodig? Bel of mail dan met het Wijkteam.

Nederlands Jeugdinstituut

Informatie voor ouders, kinderen en professionals in de jeugdzorg. Hier staan tips hoe u om kunt gaan met de nieuwe situatie en wat u kunt doen als de spanning in huis oploopt. Ook vindt u hier begrijpelijke informatie voor kinderen en jongeren over het virus en de maatregelen.

InDeBuurt033

Tips voor thuisonderwijs en activiteiten voor kinderen. Wilt u met iemand praten omdat het thuis niet zo lekker loopt? U kunt altijd bellen of mailen met medewerkers van InDeBuurt033.

Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie

Handreiking om over het coronavirus te praten met erg jonge, angstige of autistische kinderen.

Aandachtsteam Spanning Thuis

Dit team is er voor jeugd, ouders en professionals die te maken hebben met spanning en stress thuis in het gezin. Het team denkt mee en adviseert. Contact opnemen kan van maandag t/m donderdag via 033 204 86 77 of spanningthuis@indebuurt033.nl.

Veilige situatie voor kinderen

Door het wegvallen van school en/of zorg kunnen gezinnen (te) zwaar worden belast. Bijvoorbeeld als kinderen psychische klachten of gedragsproblematiek hebben. Of bij kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld of psychiatrische problemen van hun ouder. Onveilige situaties kunnen de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigen. Dit geldt ook voor kinderen met een ernstige (meervoudige) beperking die specifieke zorg nodig hebben.

Bent u al bekend bij een hulpverlenende instantie? Stem dan met uw contactpersoon af hoe om te gaan met de situatie. Heeft u geen contact met een hulpverlenende instantie, maar nu wel hulp nodig? Bel of mail met het Wijkteam. Ouders die er via deze weg niet uitkomen, kunnen mailen met de gemeente via sociaaldomein@amersfoort.nl.

Heeft u zorgen om iemand?

Het is vervelend als u zich zorgen maakt om iemand: om een kind, volwassene of oudere. U kunt hen helpen door uw zorgen te delen met het Wijkteam. Dit kan ook als u twijfelt of uw zorg terecht is. Denkt u dat er sprake is van huiselijk geweld? Kijk dan naar de signalen waar u op kunt letten, praat erover en vraag om hulp. Dat kan bij Veilig Thuis via 0800-2000 of veiligthuis@samen-veilig.nl. Is er acuut gevaar? Bel dan 112.