Gezin en zorg

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft de Rijksoverheid vergaande maatregelen genomen. Eén van die maatregelen is dat scholen en kinderdagopvang tot en met 10 mei gesloten zijn. Dat betekent dat ouders hun kinderen thuis moeten opvangen. Dat is voor sommige mensen extra lastig. Voor hen is er hulp.

Voor kinderen van ouders die werken in een cruciale beroepsgroep, is er wel opvang in de school, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Deze opvang is zonder extra kosten. Ouders met vragen hierover kunnen contact opnemen met de eigen kinderopvang of school. Werkt u in een cruciale beroepsgroep, maakt u normaal geen gebruik van kinderopvang en is dit nu wel noodzakelijk? Dan kunt u ook kosteloos gebruik maken van noodopvang. U kunt daarvoor contact opnemen met de gemeente via sociaaldomein@amersfoort.nl Voor kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer is dit nog steeds beschikbaar. U moet het vervoer wel apart aanvragen bij SRO. Dat kan via 033 422 51 04 of leerlingenvervoer@sro.nl. Zet in de mail altijd uw telefoonnummer, zodat SRO contact met u kan opnemen.

De maatregelen hebben een enorme impact op iedereen. Het is dan ook niet gek als het thuis even iets minder lekker loopt. Er zijn verschillende organisaties die informatie delen die kan helpen als de spanning in huis oploopt. Komt u er met deze tips niet uit en heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met het Wijkteam.

Nederlands Jeugdinstituut

Informatie voor ouders, kinderen en professionals in de jeugdzorg met tips hoe u om kunt gaan met de nieuwe situatie en wat u kunt doen als de spanning in huis oploopt. Ook staat hier duidelijke informatie voor kinderen en jongeren over het virus en de maatregelen.

InDeBuurt033

Tips voor het geven van thuisonderwijs en activiteiten voor kinderen. U kunt altijd contact opnemen met medewerkers van InDeBuurt033 als u met iemand wilt praten als het thuis niet zo lekker loopt. 

Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie

Handreiking om over het coronavirus te praten met erg jonge, angstige of autistische kinderen.

Aandachtsteam Spanning Thuis

Dit team is er voor jeugd, ouders en professionals die te maken hebben met spanning en stress thuis in het gezin. Het team denkt mee en adviseert. Contact opnemen kan van maandag t/m donderdag via 033 204 86 77 of spanningthuis@indebuurt033.nl.

Door het wegvallen van school en/of zorg kunnen gezinnen (te) zwaar worden belast. Bijvoorbeeld voor gezinnen met kinderen met psychische klachten of gedragsproblematiek. Of kinderen in een thuissituatie met huiselijk geweld of psychiatrische problematiek van één van de ouders. Situaties die onveilig zijn of steeds onveiliger worden, kunnen de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigen. Dit geldt ook voor kinderen met een ernstige (meervoudige) beperking die specifieke zorg nodig hebben.

Ouders en kinderen die al bekend zijn bij een hulpverlenende instantie, kunnen met hun vaste contactpersoon afstemmen hoe om te gaan met de situatie. Heeft u geen contact met een hulpverlenende instantie, maar nu wel hulp nodig? Neem dan contact op met het Wijkteam. Ouders die er via deze wegen niet uitkomen, kunnen contact opnemen met de gemeente via sociaaldomein@amersfoort.nl

U zorgen maken om een kind of ouder is niet fijn. U kunt hen helpen door uw zorgen te delen. Ook als u twijfelt of uw zorg terecht is. U kunt dan contact opnemen met het Wijkteam. Denkt u dat er sprake is van huiselijk geweld? Kijk dan naar de signalen waar u op kunt letten, praat erover en vraag om hulp. Dat kan bij Veilig Thuis via 0800-2000 of veiligthuis@samen-veilig.nl. Is er acuut gevaar? Bel dan 112.