Leerlingenvervoer

Kinderen kunnen gebruik maken van leerlingenvervoer als zij niet in staat zijn om met eigen vervoer naar school te gaan, bijvoorbeeld door een chronische beperking. De organisatie SRO NV regelt het leerlingenvervoer in Amersfoort.

  Leerlingenvervoer

U kunt het leerlingenvervoer voor uw kind aanvragen bij SRO. Neem contact op via telefoonnummer 033 422 5104 of e-mail: leerlingenvervoer@sro.nl.

Of u een vergoeding krijgt voor het vervoer van uw kind, hangt af van het soort vervoer. Soms betaalt u een eigen bijdrage. Elk schooljaar worden deze bedragen landelijk vastgesteld.

type onderwijs bijzonderheden eigen bijdrage
basisonderwijs vanwege godsdienst of levensovertuiging ligt de school van uw keuze meer dan 6 km van uw woning € 549,- als u recht heeft op een vervoersvergoeding en het gecorrigeerde verzamelinkomen van u en uw fiscale partner in 2017 meer dan € 26.550,- bedroeg.
basisonderwijs uw kind heeft geen blijvende handicap en op basis van godsdienstige of levensovertuiging ligt de school van uw keuze meer dan 20 km van uw woning € 549,- als u recht heeft op een vervoersvergoeding en het gecorrigeerde verzamelinkomen van u en uw fiscale partner in 2017 meer dan € 35.550,- bedroeg, wordt de eigen bijdrage verhoogd met een inkomensafhankelijke toeslag.
basisonderwijs of voortgezet onderwijs uw kind heeft een blijvende handicap (bijvoorbeeld rolstoelgebonden) Geen drempelbijdrage
speciaal basisonderwijs de school ligt meer dan 6 km van uw woning € 549,- als u recht heeft op een vervoersvergoeding en het gecorrigeerde verzamelinkomen van u en uw fiscale partner in 2017 meer dan € 26.550,- bedroeg;
speciaal onderwijs de school ligt meer dan 6 km van uw woning Geen drempelbijdrage

Naast het volledig ingevuld aanvraagformulier heeft u ook nodig:

  • een ingevulde schoolverklaring
  • uw inkomensgegevens op een inkomensverklaring (van de Belastingdienst). Wanneer uw huishouden twee inkomens heeft beide inkomens meesturen
  • eventueel doktersverklaringen in verband met de medische toestand van de leerling
  • verdere toelichting op de aanvraag door de ouders 

Als uw aanvraag is gedaan, dan krijgt u meestal binnen vijf werkdagen een brief met de beslissing. Daarna heeft de vervoerder nog tijd nodig om uw kind in het vervoer in te plannen. Dat duurt gemiddeld 3 werkdagen.

Zolang uw kind nog niet in het vervoer is ingedeeld, zorgt u zelf voor het vervoer naar school. U kunt uw kind niet thuishouden. Ook als uw kind is ingedeeld in het leerlingenvervoer blijft u als ouders/verzorgers verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind.

Als uw aanvraag is goedgekeurd en uw kind krijgt leerlingenvervoer, dan geldt dat voor maximaal één schooljaar. Voor het volgende jaar moet u weer opnieuw aanvragen.

De regels voor leerlingenvervoer staan in de Verordening Leerlingenvervoer Amersfoort 2015