Onderwijs en jeugd

Scholen

Op zoek naar een school in Amersfoort? Op de website ScholenopdeKaart.nl vindt u alle scholen en kunt u ze onderling vergelijken. Meer informatie

Gezin en zorg

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft de Rijksoverheid vergaande maatregelen genomen. Eén van die maatregelen is dat scholen en kinderdagopvang tot en met 10 mei gesloten zijn. Dat betekent dat ouders hun kinderen thuis moeten opvangen. Dat is voor sommige mensen extra lastig. Voor hen is er hulp. Meer informatie

Leerplicht en kwalificatieplicht

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is het belangrijk om een diploma te halen. Tot en met het schooljaar waarin iemand 16 wordt, geldt een leerplicht. Daarna valt de jongere onder de zogenoemde kwalificatieplicht. Deze plicht duurt tot de dag waarop de jongere een diploma haalt (een startkwalificatie) of tot hij of zij 18 jaar is. Meer informatie

Jeugdzorg

Jongeren tot 18 jaar met problemen kunnen gebruik maken van de jeugdzorg. Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. De gemeente regelt de toegang tot de jeugdhulp. Meer informatie

Voorschoolse educatie

In Amersfoort bestaan peutergroepen voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar waarin extra aandacht is voor de taalontwikkeling van een kind. Hier wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Meer informatie

Speelplekken

In Amersfoort zijn verspreid over de stad bijna 500 speel- en sportlocaties voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Ze worden regelmatig gecontroleerd en onderhouden. Zo blijven ze veilig voor uw kind. Meer informatie