Wat betaal ik voor mijn zorg en ondersteuning?

Voor aanvullende hulp of voorzieningen van de gemeente (behalve voor jeugdhulp) betaal je een deel zelf, de eigen bijdrage.

Ben je 18 jaar of ouder, dan betaal je een eigen bijdrage voor gemeentelijke ondersteuning en zorg die je krijgt vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Denk aan woningaanpassing of begeleiding. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage voor de gemeente Amersfoort.

Voor begeleiding van het Wijkteam of advies van Veilig Thuis betaal je geen eigen bijdrage.

In 2020 verandert de eigen bijdrage voor extramurale voorzieningen als gevolg van wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving. Iedereen betaalt een eigen bijdrage van € 19,- per maand.

Geen eigen bijdrage

Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen:

 • voor kinderen onder de 18 jaar;
 • voor rolstoelvoorzieningen;
 • bij meerpersoonshuishoudens, waarbij jij of je partner (samenwonend, geregistreerd partnerschap of huwelijk) nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt;
 • als je een laag inkomen hebt (150% van het sociaal minimum) en gebruik maakt van zorgvoorzieningen van de gemeente Amersfoort.
  Toelichting: heb je een jaarinkomen tot € 23.743 (wanneer je alleenstand bent) of € 30.210 (wanneer je een partner hebt), dan betaal je geen eigen bijdrage.

  Bereken je eigen bijdrage op de website van het CAK

  Bijstandsnormen

  Hulp bij betalen eigen risico

  Je kunt je eigen risico niet in één keer betalen. Vraag je zorgverzekeraar om een betalingsregeling. Vind je dit lastig of heb je hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met Stadsring51 in Amersfoort. Zij helpen je hier graag mee.

  Eigen bijdrage bij persoonsgebonden budget voor zorg

  Meer informatie over de eigen bijdrage bij een persoonsgebonden budget voor zorg

  Ergotherapie

  Hulp, zorg en ondersteuning

  Heb je ondersteuning of hulp nodig?

  Er zijn verschillende organisaties in de stad die je kunnen helpen. Weet je niet bij wie je moet zijn?

  Wij kijken hoe je zo snel mogelijk passende ondersteuning kunt krijgen. Als je het fijner vindt om iemand persoonlijk te spreken, kun je naar een informatiewinkel van Indebuurt033.

  Voor specifieke vragen over je gezondheid kun je terecht bij je huisarts, tandarts, fysiotherapeut of consultatiebureau.