Wat betaal ik voor mijn zorg en ondersteuning?

Voor aanvullende hulp of voorzieningen van de gemeente (behalve voor jeugdhulp) betaalt u een deel zelf, de eigen bijdrage.

Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u een eigen bijdrage voor gemeentelijke ondersteuning en zorg die u krijgt vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Denk aan woningaanpassing of begeleiding. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage voor de gemeente Amersfoort.

Voor begeleiding van het Wijkteam of advies van Veilig Thuis betaalt u geen eigen bijdrage.

In 2020 verandert de eigen bijdrage voor extramurale voorzieningen als gevolg van wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving. Iedereen betaalt een eigen bijdrage van € 19,- per maand.

Geen eigen bijdrage

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen:

 • voor kinderen onder de 18 jaar;
 • voor rolstoelvoorzieningen;
 • bij meerpersoonshuishoudens, waarbij u of uw partner (samenwonend, geregistreerd partnerschap of huwelijk) nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt;
 • als u een laag inkomen heeft (150% van het sociaal minimum) en gebruik maakt van zorgvoorzieningen van de gemeente Amersfoort.
  Toelichting: heeft u een jaarinkomen tot € 23.743 (wanneer u alleenstand bent) of € 30.210 (wanneer u een partner heeft), dan betaalt u geen eigen bijdrage.

  Bereken uw eigen bijdrage op de website van het CAK

  Bijstandsnormen

  U kunt uw eigen risico niet in één keer betalen. Vraag uw zorgverzekeraar om een betalingsregeling. Vindt u dit lastig of heeft u hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met Stadsring51 in Amersfoort. Zij helpen u hier graag mee.

  Ergotherapie

  Hulp, zorg en ondersteuning

  Heeft u ondersteuning of hulp nodig?

  Er zijn verschillende organisaties in de stad die u kunnen helpen. Weet u niet bij wie u moet zijn?

  Wij kijken hoe u zo snel mogelijk passende ondersteuning kunt krijgen. Als u het fijner vindt om iemand persoonlijk te spreken, kunt u naar een informatiewinkel van Indebuurt033.

  Voor specifieke vragen over uw gezondheid kunt u terecht bij uw huisarts, tandarts, fysiotherapeut of consultatiebureau.