Registratie in de Verwijsindex

Met de meeste kinderen en jongeren gaat het gelukkig goed, maar soms is er tijdelijk extra ondersteuning nodig. De Verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven dat zij betrokken zijn bij het kind. Het doel is om professionals met elkaar in contact te brengen om samen de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden aan het kind en/of gezin.

Registratie in de verwijsindex gebeurt met een bericht aan de ouders en vanaf 12 jaar ook aan het kind zelf. Vanaf 16 jaar krijgt alleen het kind zelf bericht. Je hebt dan:

  • recht op inzage in de geregistreerde gegevens.
  • recht op verandering van de gegevens.
  • recht op een kopie van de gegevens.
  • recht op verzet.

Voor inzage, verandering of een kopie van jouw gegevens, stuur je een mail naar verwijsindex@amersfoort.nl of bel met telefoonnummer 14 033.

Wie kan mijn gegevens inzien?

De Verwijsindex is alleen beschikbaar voor professionals die daarvoor de rechten hebben gekregen. Buitenstaanders kunnen het systeem niet inzien. Zodra het weer goed gaat met het kind, wordt het signaal inactief gemaakt. Het signaal is nog enige tijd zichtbaar voor eventuele professionals die later een signaal afgeven. Na maximaal 7 jaar verdwijnt zijn of haar naam uit het systeem. Dat is wettelijk geregeld. Hier wordt ook streng op gecontroleerd, want een kind heeft recht op privacy.

Ik wil niet in de verwijsindex staan

Als je niet wilt dat de persoonsgegevens van jezelf of jouw kind in de Verwijsindex staan, dan kan je bezwaar maken. Stuur een brief aan Burgemeester en wethouders van Amersfoort, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Geef in deze brief duidelijk aan waarom de persoonsgegevens niet in de Verwijsindex mogen staan.

Zie ook

Jeugdzorg

Hulp, zorg en ondersteuning

Heb je ondersteuning of hulp nodig?

Er zijn verschillende organisaties in de stad die je kunnen helpen. Weet je niet bij wie je moet zijn?

Wij kijken hoe je zo snel mogelijk passende ondersteuning kunt krijgen. Als je het fijner vindt om iemand persoonlijk te spreken, kun je naar een informatiewinkel van Indebuurt033.

Voor specifieke vragen over je gezondheid kun je terecht bij je huisarts, tandarts, fysiotherapeut of consultatiebureau.