Persoonsgebonden budget (pgb)

Heb je door ziekte, een handicap of door ouderdom ondersteuning nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp vanuit de Jeugdwet? Dan kan een persoonsgebonden budget een goede manier zijn om deze ondersteuning of hulp te regelen. Je kiest dan zelf je zorgverlener en bepaalt wanneer en hoe je hulp krijgt.

De gemeente heeft met veel (zorg)aanbieders een contract afgesloten. Heb je andere jeugdzorg of ondersteuning vanuit de Wmo nodig? Bijvoorbeeld van een aanbieder zonder contract met de gemeente? Of wil je zelf je zorg of ondersteuning regelen? Dan kan dat met een pgb. Met een pgb koop je zelf jeugdzorg, ondersteuning of hulpmiddelen in. Bij een pgb horen spelregels.

Spelregels pgb

Je kunt zelf de regie voeren over de hulp of ondersteuning die je nodig hebt of dat je iemand nodig hebt die hierbij helpt. De regie voeren betekent:

 • het organiseren en inkopen van de hulp
 • de administratie hiervan bijhouden
 • bewaken dat je de juiste ondersteuning krijgt
 • na een aantal maanden beoordelen of de ondersteuning naar wens is

Voor sommige zaken mag géén pgb worden ingezet. Namelijk:

 • crisishulp, crisisopvang of spoedeisende zorg
 • beschermd wonen in de thuissituatie
 • bemiddelingskosten of administratiekosten
 • vakantie- of feestdagenuitkering
 • reiskosten of cadeaus

Je maakt zelf een uitvoeringsplan voor de inkoop van de benodigde ondersteuning of jeugdhulp. Daarin staat:

 • hoe je de ondersteuning of jeugdhulp gaat organiseren
 • wie de jeugdhulp of ondersteuning gaat leveren
 • of de zorgaanbieder de benodigde kwalificaties heeft
 • wat de kosten zijn van de ondersteuning of jeugdhulp

Ook stel je zelf een zorgovereenkomst op. Hierin leg je de afspraken met de zorgverlener vast.

Je houdt zelf in de gaten wanneer je pgb ophoudt. Heb je daarna nog ondersteuning nodig? Dan vraag je minstens acht weken voor de einddatum een nieuw gesprek aan bij het Wijkteam.

Het Wijkteam controleert op onjuist gebruik van pgb’s of fraude.

Aanvragen pgb

Volg het stappenplan uit de brochure.

Pgb-bedragen

De pgb-bedragen zijn vastgesteld in het financieel besluit. Je contactpersoon bij het Wijkteam kan je hier meer informatie over geven.

Vragen over je pgb?

Je kunt terecht bij de Sociale Verzekeringsbank via www.svb.nl of 030 264 8200 voor vragen over:

 • je zorgovereenkomst
 • status beoordeling zorgovereenkomst
 • uitbetaling
 • hoogte van het budget
 • trekkingsrecht

Voor vragen over de inhoud van je zorgovereenkomst kun je terecht bij de gemeente via telefoonnummer 14 033. Bijvoorbeeld over wat er wel of niet betaald mag worden uit je pgb.

Voor vragen over de toekenning van je pgb, het rekeninstrument of je hulpvraag neem je contact op met je contactpersoon bij het Wijkteam.

Meerdere gezinsleden met een pgb

Als ook anderen in je gezin een pgb hebben of aanvragen, gaat de gemeente uit van één gezin, één plan. Dit betekent dat we bij de beoordeling van je pgb-aanvraag naar je hele gezin kijken. We verwachten dat je dan één plan maakt. Hierin breng je de zorgbehoefte van alle gezinsleden die hulp nodig hebben overzichtelijk en in verband met elkaar in kaart.

Geen pgb, nog wel ondersteuning

Je kunt ervoor kiezen om hulp te krijgen van één van de zorgverleners die onder contract staan bij de gemeente. Dit heet zorg in natura. Je kunt dan zonder pgb ondersteuning krijgen. De gemeente heeft een overzicht van de beschikbare zorgaanbieders. Bel 14 033 voor informatie.

Eigen bijdrage

Krijg je een pgb op grond van de Wmo? Dan moet je een eigen bijdrage betalen: € 19 per maand per huishouden. Op regelhulp.nl kun je terecht voor meer informatie.

Hulp, zorg en ondersteuning

Heb je ondersteuning of hulp nodig?

Er zijn verschillende organisaties in de stad die je kunnen helpen. Weet je niet bij wie je moet zijn?

Wij kijken hoe je zo snel mogelijk passende ondersteuning kunt krijgen. Als je het fijner vindt om iemand persoonlijk te spreken, kun je naar een informatiewinkel van Indebuurt033.

Voor specifieke vragen over je gezondheid kun je terecht bij je huisarts, tandarts, fysiotherapeut of consultatiebureau.