Persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u door ziekte, een handicap of door ouderdom ondersteuning nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp vanuit de Jeugdwet? Dan kan een persoonsgebonden budget een goede manier zijn om deze ondersteuning of hulp te regelen. U kiest dan zelf uw zorgverlener en u bepaalt wanneer en hoe u hulp krijgt.

De gemeente heeft met veel (zorg)aanbieders een contract afgesloten. Heeft u andere jeugdzorg of ondersteuning vanuit de Wmo nodig? Bijvoorbeeld van een aanbieder zonder contract met de gemeente? Of wilt u zelf uw zorg of ondersteuning regelen? Dan kan dat met een pgb. Met een pgb koopt u zelf jeugdzorg, ondersteuning of hulpmiddelen in. Bij een pgb horen spelregels.

Spelregels pgb

U kunt zelf de regie voeren over de hulp of ondersteuning die u nodig heeft of u heeft iemand die u hierbij helpt. De regie voeren betekent:

 • het organiseren en inkopen van de hulp
 • de administratie hiervan bijhouden
 • bewaken dat u de juiste ondersteuning krijgt
 • na een aantal maanden beoordelen of de ondersteuning naar wens is

Voor sommige zaken mag géén pgb worden ingezet. Namelijk:

 • crisishulp, crisisopvang of spoedeisende zorg
 • beschermd wonen in de thuissituatie
 • bemiddelingskosten of administratiekosten
 • vakantie- of feestdagenuitkering
 • reiskosten of cadeaus

U maakt zelf een uitvoeringsplan voor de inkoop van de benodigde ondersteuning of jeugdhulp. Daarin staat:

 • hoe u de ondersteuning of jeugdhulp gaat organiseren
 • wie de jeugdhulp of ondersteuning gaat leveren
 • of de zorgaanbieder de benodigde kwalificaties heeft
 • wat de kosten zijn van de ondersteuning of jeugdhulp

Ook stelt u zelf een zorgovereenkomst op. Hierin legt u de afspraken met de zorgverlener vast.

U houdt zelf in de gaten wanneer uw pgb ophoudt. Heeft u daarna nog ondersteuning nodig? Dan vraagt u minstens acht weken voor de einddatum een nieuw gesprek aan bij het Wijkteam.

Het Wijkteam controleert op onjuist gebruik van pgb’s of fraude.

Aanvragen pgb

Volg het stappenplan uit de brochure.

Pgb-bedragen

De pgb-bedragen zijn vastgesteld in het financieel besluit. Uw contactpersoon bij het Wijkteam kan u hier meer informatie over geven.

Vragen over uw pgb?

U kunt terecht bij de Sociale Verzekeringsbank via www.svb.nl of 030 264 8200 voor vragen over:

 • uw zorgovereenkomst
 • status beoordeling zorgovereenkomst
 • uitbetaling
 • hoogte van het budget
 • trekkingsrecht

Voor vragen over de inhoud van uw zorgovereenkomst kunt u terecht bij de gemeente via telefoonnummer 14 033. Bijvoorbeeld over wat er wel of niet betaald mag worden uit uw pgb.

Voor vragen over de toekenning van uw pgb, het rekeninstrument of uw hulpvraag neemt u contact op met uw contactpersoon bij het Wijkteam.

Meerdere gezinsleden met een pgb

Als ook anderen in uw gezin een pgb hebben of aanvragen, gaat de gemeente uit van één gezin, één plan. Dit betekent dat we bij de beoordeling van uw pgb-aanvraag naar uw hele gezin kijken. We verwachten dat u dan één plan maakt. Hierin brengt u de zorgbehoefte van alle gezinsleden die hulp nodig hebben overzichtelijk en in verband met elkaar in kaart.

Geen pgb, nog wel ondersteuning

U kunt ervoor kiezen om hulp te krijgen van een van de zorgverleners die onder contract staan bij de gemeente. Dit heet zorg in natura. U kunt dan zonder pgb ondersteuning krijgen. De gemeente heeft een overzicht van de beschikbare zorgaanbieders. Bel met 14 033 voor informatie.

Eigen bijdrage

Krijgt u een pgb op grond van de Wmo? Dan moet u een eigen bijdrage betalen: € 19 per maand per huishouden. Op regelhulp.nl kunt u terecht voor meer informatie.

Hulp, zorg en ondersteuning

Heeft u ondersteuning of hulp nodig?

Er zijn verschillende organisaties in de stad die u kunnen helpen. Weet u niet bij wie u moet zijn?

Wij kijken hoe u zo snel mogelijk passende ondersteuning kunt krijgen. Als u het fijner vindt om iemand persoonlijk te spreken, kunt u naar een informatiewinkel van Indebuurt033.

Voor specifieke vragen over uw gezondheid kunt u terecht bij uw huisarts, tandarts, fysiotherapeut of consultatiebureau.