Jeugdzorg

Jongeren tot 18 jaar met problemen kunnen gebruik maken van de jeugdzorg. Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. De gemeente regelt de toegang tot de jeugdhulp.

De gemeente is verantwoordelijk voor:

  • Alle vormen van jeugdhulp. Dit is specialistische hulp, zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg) en jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg).
  • De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen.
  • De uitvoering van de jeugdreclassering.
  • Advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het wijkteam

Veel hulpvragen kan het Wijkteam beantwoorden. Zij helpen bijvoorbeeld met vragen over het vervoer van uw kind naar een GGZ-behandelcentrum of naar andere locaties. In overleg met u kan het Wijkteam ook onderdelen uit aanvullende zorg inschakelen. Uw hulpvraag staat daarbij centraal. Voor sommige vragen kan het Wijkteam u terugverwijzen of doorverwijzen. Bijvoorbeeld naar de huisarts, het loket voor Jeugdhulpverlening of naar specialistische zorg en behandeling.

Dyslexie

Samenwerkingsverband de Eem (SWV de Eem) verzorgt ‘de poortwachtersfunctie’ voor dyslexiezorg in de regio Amersfoort. Dit betekent dat een aanmelding voor onderzoek naar ernstige enkelvoudige lees- en spellingproblemen (EED) loopt via SWV de Eem. SWV de Eem bekijkt het dossier dat door ouders en school wordt verzonden en geeft hierop een advies. Meer informatie is te vinden op website van SWV de Eem.

Zit uw zoon of dochter al op de middelbare school en heeft hij of zij begeleiding nodig? Dan zijn de kosten voor u.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Voor vragen en advies over jeugdhulp en voor ondersteuning bij klachten over de hulp. Daarvoor kunt u terecht bij het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Deze ondersteuning is gratis. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van de gemeente. Zie voor meer informatie www.akj.nl.

Zie ook

Registratie in de Verwijsindex

Het zorgdossier van uw kind

Hulp, zorg en ondersteuning

Heeft u ondersteuning of hulp nodig?

Er zijn verschillende organisaties in de stad die u kunnen helpen. Weet u niet bij wie u moet zijn?

Wij kijken hoe u zo snel mogelijk passende ondersteuning kunt krijgen. Als u het fijner vindt om iemand persoonlijk te spreken, kunt u naar een informatiewinkel van Indebuurt033.

Voor specifieke vragen over uw gezondheid kunt u terecht bij uw huisarts, tandarts, fysiotherapeut of consultatiebureau.