Ik zorg voor een ander (mantelzorg)

Zorgt u voor iemand in uw omgeving, zoals uw partner, kind, vriend of buurvrouw? Vaak voelt het logisch om te helpen, maar het kan ook een zware taak zijn. En dat naast uw eigen gezin, werk en huishouden. Als u zorgt voor iemand die (chronisch) ziek is en u veel tijd aan die zorg besteedt dan noemen we dat mantelzorg. U kunt op verschillende manieren hulp en ondersteuning krijgen.

Indebuurt033

Indebuurt033 is het eerste aanspreekpunt voor vragen en advies rondom mantelzorg. Maar ook de gemeente en de wijkteams helpen mantelzorgers met verschillende regelingen. Alle mogelijkheden vindt u hieronder:

Ondersteuning om u (tijdelijk) te ontlasten

Verschillende zorgverzekeraars bieden in hun aanvullende pakketten de mogelijkheid om een vergoeding te krijgen voor vervangende mantelzorg. Meer hierover leest u bijvoorbeeld op de website van de Consumentenbond.

Wordt de zorg u als mantelzorger even teveel en dreigt u overbelast te raken? Of kunt u uw taak als mantelzorger tijdelijk niet uitvoeren, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname of vakantie? Dan kan diegene die u verzorgt tijdelijk ergens anders verblijven. Dit noemen we respijtverblijf. Om voor respijtverblijf in aanmerking te komen, heeft u een indicatie van het Wijkteam nodig.

Informeer bij het Wijkteam naar de mogelijkheden voor begeleide dagactiviteiten voor degene die u verzorgt. Hierdoor kunt u als mantelzorger een of meerdere dagdelen per week uw zorgtaken afstaan.

Indebuurt033 kan met u op zoek gaan naar een vrijwilliger die u op een bepaald vlak kan ondersteunen. Bijvoorbeeld bij klusjes of met de administratie. Kijk voor meer informatie op de website van Indebuurt033.

Werkgevers kunnen medewerkers die zorgtaken hebben ondersteunen. De gemeente brengt mantelzorg bij lokale werkgevers onder de aandacht. Informeer bij uw werkgever wat er binnen uw bedrijf of organisatie mogelijk is.

Kijk voor meer informatie op www.werkenmantelzorg.nl.

In en om de woning

Woont de persoon die u verzorgt in een gebied waar een parkeervergunning nodig is voor parkeren? Dan kan hij of zij voor u een mantelzorgvergunning voor parkeren aanvragen. Dat kan alleen met een medische indicatie van een officiële instelling. Kijk voor meer informatie op de website van ParkeerService Amersfoort.

Het is voor mantelzorgers of voor mensen die mantelzorg krijgen mogelijk om een tijdelijke mantelzorgwoning neer te (laten) zetten. Of om bijgebouwen te gebruiken en/of om te bouwen voor mantelzorg. Neem contact op met het Wijkteam voor meer informatie.

Neem vooraf ook contact op met het Vergunningenloket om te bespreken of u een vergunning nodig heeft.

Tegemoetkoming voor uw inzet

Het is belangrijk dat u als mantelzorger goed verzekerd bent. Tenslotte kan er tijdens de zorgtaken altijd iets gebeuren. De gemeente heeft ook in 2017 de Vrijwilligerspolis afgesloten en in beheer gelegd bij InDeBuurt033. Ook mantelzorgers kunnen aanspraak maken op deze verzekering en hoeven zich hiervoor niet eerst aan te melden.

Kijk voor meer informatie op www.indebuurt033.nl/vrijwilligers of www.vrijwilligersnetnederland.nl.

Met de Blijk van Waardering wil de gemeente mantelzorgers bedanken voor hun inzet. U kon de Blijk van Waardering tot 1 maart 2022 aanvragen. Het is op dit moment niet meer mogelijk om de Blijk van Waardering aan te vragen.

Extra kennis

Indebuurt033 biedt trainingen, themabijeenkomsten, uitwisselingsgroepen en begeleiding op maat. Denk aan een training over omgaan met dementie of niet aangeboren hersenletsel. Het actuele aanbod vindt u op de website van Indebuurt033.

Meer informatie

Heeft u als mantelzorger een vraag? Of heeft u behoefte aan advies of een training? Dan staan de mantelzorgcoördinatoren van Indebuurt033 voor u klaar. Neem contact op via mantelzorgers@indebuurt033.nl of bezoek een van de informatiewinkels van Indebuurt033. Kijk voor adressen en openingstijden op de website van Indebuurt033.

Hulp, zorg en ondersteuning

Heeft u ondersteuning of hulp nodig?

Er zijn verschillende organisaties in de stad die u kunnen helpen. Weet u niet bij wie u moet zijn?

Wij kijken hoe u zo snel mogelijk passende ondersteuning kunt krijgen. Als u het fijner vindt om iemand persoonlijk te spreken, kunt u naar een informatiewinkel van Indebuurt033.

Voor specifieke vragen over uw gezondheid kunt u terecht bij uw huisarts, tandarts, fysiotherapeut of consultatiebureau.