Ik heb een vraag over zorg

Antwoorden op veelgestelde vragen over zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld over huishoudelijke hulp, de regiotaxi, jeugdzorg, kindermishandeling, zorgverzekering en persoonsgebonden budget.

Waar moet ik zijn voor hulpmiddelen zoals een rolstoel of woonaanpassingen?

Heb je vragen over noodzakelijke aanpassingen aan je woning? Wil je hulpmiddelen aanvragen? Heb je vragen over vervoer of wil je een pas voor de regiotaxi aanvragen? Bel dan met de afdeling zorg van gemeente Amersfoort op het nummer 14033. Vraag naar de gemeente Amersfoort, afdeling Zorg. Wij helpen je graag verder.

Kan ik hulp krijgen bij het begrijpen van brieven of het invullen van formulieren?

Krijg je een brief van bijvoorbeeld de Belastingdienst en begrijp je die niet goed? Of heb je hulp nodig bij het invullen van een formulier, het aanvragen van een voorziening of het opzeggen van een abonnement? Dan kun je terecht bij Indebuurt033.

Waar moet ik zijn voor huishoudelijke hulp?

Kun je door je leeftijd, ziekte of handicap het huishouden niet meer zelfstandig doen? En lukt het ook niet (volledig) om dit via familieleden, buren of vrienden te regelen? Dan kun je mogelijk huishoudelijke ondersteuning krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Neem hiervoor contact op het Wijkteam.

Moet ik een nieuwe indicatie aanvragen voor huishoudelijke hulp als deze afloopt?

Nee, dat hoeft niet. Twee maanden voordat je indicatie afloopt, kun je bellen of e-mailen met het Wijkteam. Zij onderzoeken samen met jou welke hulp in het huishouden je nodig heeft.

Je krijgt geen waarschuwing als je indicatie afloopt. Je moet dit zelf in de gaten houden.

Wat is het belangrijke verschil tussen Huishoudelijke Hulp 1 (HH1) en Huishoudelijke Hulp 2 (HH2)?

Bij HH1 gaat het om schoonmaak en advies bij huishoudelijke werkzaamheden. Ook bekijkt HH1 of de hulp op die manier voldoende is.

Je krijgt een indicatie voor HH2 als ook extra ondersteuning nodig is bij het dagelijkse huishouden. Bijvoorbeeld met lichte administratieve taken en dingen uitleggen. Of helpen bij het bereiden van warme maaltijden en het helpen bij de verzorging van anderen in het huishouden.

Wie bepaalt welke ondersteuning ik nodig heb?

Bij nieuwe aanvragen bespreekt het wijkteam je persoonlijke situatie met jou. Het overleg gaat over wat je nog zelf kunt, eventueel met hulp van je netwerk. En voor welke werkzaamheden je extra hulp nodig hebt.

Huishoudelijke ondersteuning via de gemeente is een basisvoorziening. Het gaat om de meest noodzakelijke werkzaamheden om je woning schoon te houden, zoals het schoonmaken van je woonkamer, slaapkamer, toilet en badkamer. In bijzondere situaties kunnen er afspraken worden gemaakt over de was en de boodschappen. Het wijkteam bespreekt dit met je.

Voor andere werkzaamheden dien je zelf een oplossing te zoeken. Bijvoorbeeld via mensen uit je netwerk of een betaalde hulp.

Wat is de regiotaxi?

Regiotaxi Eemland-Heuvelrug is een vorm van openbaar vervoer. Je reist van deur tot deur, van en naar een opstapplaats of een halte van het openbaar vervoer. Regiotaxi Eemland-Heuvelrug is toegankelijk voor iedereen die zelfstandig of met begeleiding kan reizen. De chauffeur haalt je op bij de voordeur en brengt je tot de deur van je bestemming. Regiotaxi Eemland-Heuvelrug onderscheidt zich van een gewone taxi door het combineren van ritten, waardoor de reiziger niet altijd via de kortste weg reist. Houd daarom rekening met enige omrijtijd. De Regiotaxi kan een kwartier vroeger of later voor komen rijden dan het afgesproken tijdstip.

Reizigers met een Wmo-indicatie kunnen alleen reizen tegen het lagere tarief als zij over een regiotaxipas beschikken. Een regiotaxipas vraag je aan bij het Wmo-loket van je gemeente. Je gemeente geeft dan aan Regiotaxi Eemland-Heuvelrug door dat voor jou het lagere zonetarief geldt.

Waar kan ik een regiotaxipas vanuit de Wmo aanvragen?

Deze kun je aanvragen bij de Afdeling Zorg van de gemeente Amersfoort. Bel met 14033.

Kan ik met korting reizen met de Regiotaxi als ik een Wmo-indicatie heb?

Je kunt met korting met de Regiotaxi reizen als je een Wmo-vervoerspas hebt. Als je door een beperking geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer, kom je wellicht in aanmerking voor een WMO-vervoerspas. Een Wmo-vervoerpas kun je aanvragen bij de Afdeling Zorg van de gemeente Amersfoort. Bel met 14033.

Als gemeente houden we ons aan de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alleen medewerkers die bevoegd zijn, kunnen persoonlijke gegevens inzien. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. Kijk voor meer informatie op Privacy en Wmo.

Jongeren tot 18 jaar met problemen kunnen gebruik maken van de jeugdzorg. Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. De gemeente regelt de toegang tot de jeugdhulp.

Meer over Jeugdzorg

Is er sprake van kindermishandeling of huiselijk geweld?

Bel met het gratis telefoonnummer: 0800 2000 Dit nummer is altijd bereikbaar. Je belt dan met Veilig Thuis, het telefoonnummer voor iedereen die hulp nodig heeft omdat het thuis niet veilig is: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, maar ook plegers van geweld, familie, buren en andere omstanders.

Kan ik anoniem bellen?

Vragen stellen kan zonder jezelf bekend te maken. Wil je een melding doen, dan moet je wel je naam geven, maar Veilig Thuis houdt deze geheim voor de mensen om wie het gaat.

Is er direct gevaar? Bel meteen 112. Voor al je andere vragen aan de politie bel je 0900 8844.

Voor meer informatie kijk je op www.veiligthuisutrecht.nl.

Veilig Thuis heeft ook een chatfunctie die te vinden is via www.veiligthuis.nl. Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur anoniem chatten met een medewerker van Veilig Thuis.

Ik kan het eigen risico niet betalen. Wat moet ik doen?

Jaarlijks bepaalt de regering de hoogte van het eigen risico van je zorgverzekering. Dit bedrag is niet altijd voor iedereen in één keer te betalen.

Als je een groot bedrag ineens moet betalen, kun je een betalingsregeling vragen aan je zorgverzekeraar. Vind je dit lastig of heb je hier wat hulp bij nodig? Neem contact op met Stadsring51 in Amersfoort.

Contact

Stadsring51
Telefoonnummer: 033 460 0600
E-mail: info@stadsring51.nl
Website: www.stadsring51.nl

Wat is er in plaats van de regeling voor Compensatie Eigen Risico?

De gemeente helpt mensen met hoge zorgkosten. Dit gebeurt onder andere door de Collectieve zorgverzekering via de gemeente, de verlaging van de eigen bijdragen en ondersteuning voor bijzondere en/of schrijnende situaties.

Meer informatie vind je ook via de website Meerkosten.nl. Deze website is een initiatief van Ieder(in), een netwerk voor mensen met een handicap of chronische ziekte.

Wilt je weten welke zorgkosten je (deels) vergoed krijgt? En of dat via je zorgverzekering, via de gemeente of via een landelijke regeling loopt? Kijk op www.zorgkosten.nl. Daar vind je alle vergoedingen en regelingen voor zorgkosten.

De gemeente heeft met veel (zorg-)aanbieders een contract afgesloten. Als je andere zorg nodig hebt, bijvoorbeeld van een aanbieder zonder contract, kan dit met een persoonsgebonden budget (pgb).

Met het pgb kun je zelf je zorgverleners inhuren voor de zorg die je nodig hebt. Of je kunt zelf hulpmiddelen kopen of laten maken.

Meer over het persoonsgebonden budget

Heb je een vraag over opvoeden? Dan kun je terecht bij Indebuurt033.

Ook op www.opvoeden.nl vind je informatie, tips en advies over opvoeden. Over kinderwens, baby, dreumes, peuter, basisschoolkind, puber, jongvolwassene en ouderschap. Met onderwerpen zoals gezondheid, voorbereidingen, adoptie, relatie, wennen, groeien, leren, spelen, vrienden maken, pesten, computeren, tv-kijken, zelfstandig worden, studeren en werken.

Hulp, zorg en ondersteuning

Heb je ondersteuning of hulp nodig?

Er zijn verschillende organisaties in de stad die je kunnen helpen. Weet je niet bij wie je moet zijn?

Wij kijken hoe je zo snel mogelijk passende ondersteuning kunt krijgen. Als je het fijner vindt om iemand persoonlijk te spreken, kun je naar een informatiewinkel van Indebuurt033.

Voor specifieke vragen over je gezondheid kun je terecht bij je huisarts, tandarts, fysiotherapeut of consultatiebureau.

Staat uw vraag er niet bij?

Bel bij vragen naar 14 033. Hulp of ondersteuning nodig? Neem contact op met het wijkteam.