Het zorgdossier van uw kind

Als uw kind jeugdhulp krijgt, blijft het zorgdossier bij de aanbieder van jeugdzorg. Alleen met uw toestemming krijgt de gemeente het te zien.

Heeft u toestemming gegeven aan de gemeente om het dossier van uw kind te bekijken? Dan mag het alleen worden bekeken door:

  • zorgverleners in het wijkteam
  • medewerkers van de gemeente die direct betrokken zijn bij de ondersteuning van u en uw kind

Zij mogen alleen de informatie zien die nodig is om uw kind te helpen.

Verhuizing naar andere gemeente

Bij verhuizing naar een andere gemeente, worden de dossiers niet automatisch doorgestuurd. U moet daar eerst toestemming voor geven.

Ondersteuning afgerond?

Is de ondersteuning voor uw kind afgerond, dan gaat het dossier dicht. Mocht de informatie later opnieuw nodig zijn, dan kan de gemeente die alleen opzoeken met uw toestemming.

Zie ook

Jeugdzorg

Hulp, zorg en ondersteuning

Heeft u ondersteuning of hulp nodig?

Er zijn verschillende organisaties in de stad die u kunnen helpen. Weet u niet bij wie u moet zijn?

Wij kijken hoe u zo snel mogelijk passende ondersteuning kunt krijgen. Als u het fijner vindt om iemand persoonlijk te spreken, kunt u naar een informatiewinkel van Indebuurt033.

Voor specifieke vragen over uw gezondheid kunt u terecht bij uw huisarts, tandarts, fysiotherapeut of consultatiebureau.