Bezwaar tegen beslissingen Sociaal Domein

Je bent het niet eens met een beslissing over je gemeentelijke uitkering, jeugdhulp- of WMO-voorziening. Of je wilt een beroep doen op de hardheidsclausule. Vul daarvoor het online formulier in of schrijf zelf een brief.

Bezwaar tegen beslissingen Sociaal Domein
Voor dit formulier heb je DigiD nodig.

Je hebt daarbij nodig:

  • de brief met het besluit over je gemeentelijke uitkering

Je kunt een hardheidsclausuleverzoek doen als je vindt dat de wet of een regeling in jouw situatie een onbedoeld gevolg heeft.

Wetten komen in Nederland in een zorgvuldig proces tot stand. Over de inhoud en de gevolgen heeft de wetgever goed nagedacht. Burgers en bedrijven moeten kunnen vertrouwen op de wet. Daarom geldt de hardheidsclausule alleen als de wet een gevolg heeft dat niet bedoeld is. En dat de wetgever had voorkomen als hij dit gevolg had voorzien. Alleen als de wet eigenlijk anders had moeten luiden, kan de hardheidsclausule van toepassing zijn.

Schrijf een brief met daarin:

  • je naam, adres en telefoonnummer
  • het besluit waar je tegen bent
  • uitleg waarom je bezwaar maakt
  • je handtekening en de datum

Stuur je brief naar:

Burgemeester en wethouders van Amersfoort
Antwoordnummer 972
3800 VB Amersfoort

Je geeft je bezwaar binnen 6 weken door. De tijd telt vanaf het moment dat het besluit is verstuurd. Deze datum vind je op de brief met het besluit.

Na je bezwaar

Je krijgt een brief waarin staat dat je bezwaar is ontvangen (ontvangstbevestiging). Een onafhankelijke commissie kijkt naar je bezwaarschrift. Niemand van deze commissie werkt bij de gemeente Amersfoort. De commissie geeft advies aan de burgemeester en wethouders. Het beoordelen en beslissen duurt ongeveer 14 weken.

Hoorzitting

De gemeente kan je uitnodigen voor een hoorzitting. Een onafhankelijke commissie stelt vragen over de beslissing en je bezwaar. Je kunt iemand machtigen om in jouw plaats te gaan.

Beslissing

Je ontvangt een beslissing op je bezwaar, met uitleg. Ben je het niet eens met de uitslag? Dan staat in de brief wat je verder kunt doen.

Tijdelijke regeling bij problemen

Je kunt een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Dit is een tijdelijke regeling tot de eindbeslissing er is. Bijvoorbeeld als je door de beslissing in financiële problemen komt. Je kunt de voorziening alleen in bepaalde gevallen aanvragen. De behandeling van de aanvraag is niet gratis.

Je vraagt om een voorlopige voorziening bij:

Rechtbank Midden-Nederland
Team Voorlopige Voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Telefoon 030 223 3548

Of kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Hulp, zorg en ondersteuning

Heb je ondersteuning of hulp nodig?

Er zijn verschillende organisaties in de stad die je kunnen helpen. Weet je niet bij wie je moet zijn?

Wij kijken hoe je zo snel mogelijk passende ondersteuning kunt krijgen. Als je het fijner vindt om iemand persoonlijk te spreken, kun je naar een informatiewinkel van Indebuurt033.

Voor specifieke vragen over je gezondheid kun je terecht bij je huisarts, tandarts, fysiotherapeut of consultatiebureau.