Actuele informatie corona

Overzicht van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in Amersfoort vanwege het coronavirus.

Actuele informatie corona

26 november

Avondsluiting en strengere maatregelen overdag

Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. In het hele land is de toegang tot de zorg in gevaar. Helaas blijkt het noodzakelijk om planbare zorg zoals heupoperaties te stoppen, zodat de meest acute zorg nog wel door kan gaan. Bijvoorbeeld zware hartoperaties, kankerbehandelingen en niertransplantaties. We willen allemaal in het ziekenhuis, bij de huisarts en de polikliniek terecht kunnen als dat nodig is. Er wordt op korte termijn geen daling verwacht in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Daarom grijpt het kabinet in, met strengere maatregelen. Om zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) door, maar wel met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten. De maatregelen gaan in op zondag 28 november om 05.00 uur. Ze gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

16 november

Subsidieregeling ondersteuning controle coronatoegangsbewijzen voor sportverenigingen

De gemeente stelt een subsidieregeling open waarin sportverenigingen om een eenmalige bijdrage kunnen vragen om de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) en identiteitsdocumenten te ondersteunen en te vergemakkelijken. De bijdrage vergoedt kosten voor bijvoorbeeld de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. Kijk voor meer informatie en/of aanvragen op:
Subsidieregeling ondersteuning controle CTB voor sportverenigingen

12 november

Besmettingen moeten omlaag: strengere regels om contacten te beperken

Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Besmettingen ontstaan door contacten tussen mensen. Om elkaar, en vooral de kwetsbare mensen in onze samenleving, beter te beschermen tegen de sterk toegenomen aanwezigheid van het virus, komen er aanvullende maatregelen. Deze zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) zoveel mogelijk door, terwijl in de avond het aantal contactmomenten meer wordt beperkt. Deze maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december. De situatie wordt op vrijdag 3 december opnieuw beoordeeld. De maatregelen en meer informatie vindt u op de website van De Rijksoverheid.

2 november

Besmettingen moeten omlaag, passende maatregelen nodig

Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten op de IC’s loopt nu op en kan volgens de berekeningen nog verder oplopen. Het RIVM verwacht een piek van 500 Covid-patiënten op de IC deze winter. Om ervoor te zorgen dat we iedereen goede zorg kunnen blijven bieden en de kwetsbaren in de samenleving beschermen tegen de toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Daarbij wil het kabinet de samenleving zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open houden. Deze maatregelen komen bovenop de regels die op dit moment al gelden zoals de sluitingstijden voor de horeca en het maximale aantal van 75 procent bezoekers voor evenementen binnen zonder zitplaats. Meer informatie en de maatregelen vindt u op de website van De Rijksoverheid.

14 september

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen is stabiel. Het overgrote deel van positief geteste en opgenomen patiënten is nog ongevaccineerd. De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen alle maatregelen worden losgelaten, de kwetsbare mensen in de samenleving worden beschermd en blijft iedereen toegang tot zorg hebben. In november beoordeelt het kabinet de resterende maatregelen.

Lees meer op de website van Rijksoverheid.

31 augustus

Vaccinatielocatie Adventkerk

Amersfoorters kunnen zich tot en met donderdag 14 oktober 2021 iedere donderdagmiddag laten vaccineren in de pop-uplocatie in de Adventkerk aan de Ringweg-Kruiskamp 74. De locatie is op donderdagen open van 14.00 tot 20.00 uur.

Vaccineren kan zonder afspraak en is gratis. Iedereen van 12 jaar en ouder is welkom. Er kan gekozen worden uit Pfizer en Janssen vaccin. Het is belangrijk om een legitimatie mee te nemen.

Lees meer over vaccineren in Amersfoort.

13 augustus

Fysiek onderwijs open, andere coronamaatregelen verlengd

Het kabinet heeft besloten om behoedzaam en stap voor stap de 1,5 meter afstand los te laten. Vanaf 30 augustus geldt de 1,5 meter afstand niet meer in het mbo, hbo en op universiteiten. Alle andere bestaande maatregelen worden verlengd tot en met 19 september. Op 17 september besluit het kabinet of het verantwoord is om de volgende stap te zetten.

Lees meer over de regels op de pagina van Rijksoverheid.

2 augustus

Coronaregels voor evenementen

Het kabinet verlengt het verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats tot 1 september 2021. Kleinschalige evenementen in de buitenlucht zonder vaste zitplaats zijn per 14 augustus met maximaal 750 bezoekers toegestaan. Op 26 juli besloot het kabinet al om een streep te trekken door alle meerdaagse festivals tot 1 september.

Lees meer over de regels op de pagina van Rijksoverheid.

19 juli

Thuiswerken is weer de norm en frisse lucht als aanvullende basisregel

Helaas is de besmettingsgraad nog hoog. Dat is ernstig en zorgelijk. Daarom gaan we voorlopig terug naar het oude advies: werk thuis, tenzij dit niet anders kan. Thuiswerken is een van de manieren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, het helpt om het aantal contactmomenten te verminderen.

De herinvoering van het thuiswerkadvies kwam al aan de orde in het COVID-19-debat in de Tweede Kamer op woensdag 14 juli. Vanaf vandaag gaat dit dringende advies daadwerkelijk in.

Lees meer op de pagina van de Rijksoverheid.

9 juli

Snelle toename besmettingen dwingt tot maatregelen in de zomer

Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Deze toename heeft nu nog geen gevolgen voor het beschermen van de kwetsbaren en de druk op de zorg. Maar zo’n grote groep besmettelijke mensen kan wel een risico zijn voor die mensen die niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd. Onder deze laatste groep blijkt de deltavariant tot meer ziektegevallen te leiden dan gedacht. Daarnaast zijn ook bij mensen die al volledig zijn gevaccineerd of recentelijk een coronabesmetting hebben doorgemaakt, besmettingen met deze variant vastgesteld. Ook de kans op nieuwe virusmutaties zorgt voor onzekerheid. En de langdurige klachten na een coronabesmetting kunnen grote impact hebben.

Het kabinet maakt zich hier zorgen over. En kan niet voldoende uitsluiten dat er de komende weken toch meer ziekenhuisopnames komen. Daarom is er besloten dat er extra maatregelen voor de zomer nodig zijn.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

18 juni

Nederland zet grote stap: bijna alles kan op 1,5 meter

Het vaccineren tegen corona gaat hard. Medio juli kani iedereen die gevaccineerd wil worden een eerste en vaak ook een tweede vaccinatie hebben gehad. 

We zien dit terug in de besmettingscijfers en in het aantal mensen dat met Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Deze cijfers dalen nu snel. 

De meeste maatregelen zijn daarom niet meer nodig. Het kabinet heeft dan ook besloten om stap 4 van het openingsplan te zetten en zelfs te vergroten. Vanaf 26 juni zijn alle deuren open, waarbij anderhalve meter afstand de allesbepalende norm blijft. Daar waar anderhalve meter niet lukt, zoals in het openbaar vervoer, in het voortgezet onderwijs of bij evenementen en festivals, geldt de mondkapjesplicht of kun je alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

8 juni

Stap 3 openingsplan

Het kabinet heeft op 5 juni de 3e stap in het openingsplan gezet. Een aantal maatregelen zijn, onder voorwaarden, aangepast of versoepeld.

Overzicht van aangepaste of versoepelde maatregelen:

 • Meeste publiek toegankelijke locaties open onder voorwaarden.
 • Thuisbezoek en maximale groepsgrootte naar 4 personen.
 • Horeca open onder voorwaarden, openingstijden buitenterrassen verruimd.
 • Mogelijkheden voor sporten verruimd.
 • Culturele locaties, zoals musea, monumenten, bioscopen, concertzalen en theaters, open onder voorwaarden.
 • Mogelijkheden voor kunst- en cultuurbeoefening verruimd.
 • Locaties voor recreatie binnen open onder voorwaarden. Zoals casino’s en spellocaties. En wellnesscentra, sauna’s en zonnestudio’s.
 • Alle winkels open volgens reguliere openingstijden.
 • Maximaal aantal mensen bij een huwelijk naar 50 personen.

  Meer weten

  Kijk voor meer informatie op de websites van:

  Rijksoverheid

  RIVM

  GGD regio Utrecht

  Coronaloket KvK

  Landelijk informatienummer voor algemene vragen over corona

  Telefoonnummer: 0800 1351(elke dag bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur )

  Veelgestelde vragen en antwoorden vindt u op de website van de Rijksoverheid