Vastgoed van de gemeente (Stadsmakelaar)

U wilt uw bedrijf in Amersfoort vestigen of u wilt binnen Amersfoort verhuizen naar een andere locatie. Bekijk de informatie over panden van de gemeente die te koop of te huur zijn.

Gemeentelijk vastgoed ligt vaak centraal en in een woonwijk. Soms kan de bestemming van een gebouw veranderen voor een bedrijf. Ook huur is mogelijk (voor een langere periode, tegen marktprijzen).

Te koop

Inschrijving voor CPO groepen op kavels locatie Sportfondsenbad gesloten

Omschrijving

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap werkt een groep toekomstige bewoners samen aan de ontwikkeling van een (nieuwbouw) woonvoorziening.

De gemeente start de selectie van twee groepen om in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) een eigen appartementengebouw te ontwerpen en realiseren.
De gemeente biedt op de locatie van het Sportfondsenbad aan de Rubensstraat twee kavels aan om plannen voor te gaan ontwikkelen. Voor de twee te selecteren CPO groepen is per groep één bouwlocatie beschikbaar voor een grondprijs van € 1.450.000 exclusief btw per kavel.

Bestemming

De kavels liggen in een parkachtige setting van Park Randenbroek. De bestemming van de locatie is beschreven in het vastgestelde bestemmingsplan Park Randenbroek 2012 e.o. (7-2-2012). De twee kavels hebben de bestemming ‘Wonen-uit te werken’, die per kavel een appartementengebouw van vier lagen met een vijfde terugliggende laag en (half)verdiept parkeren eronder mogelijk maakt. De gemeente start met het opstellen van een uitwerkingsplan om de bouw mogelijk te maken. De bouw van de appartementengebouwen start op zijn vroegst vanaf 2019 op basis van een door de geselecteerde CPO groep in te dienen omgevingsvergunning. In het selectiedocument vindt u hierover meer informatie.

Selectieprocedure verlengd

Momenteel hebben bestaande CPO groepen of nog op te richten groepen de tijd om zich te verdiepen in wat het betekent om als CPO groep een appartementengebouw te ontwikkelen en realiseren. De inschrijftermijn is verlengd: CPO groepen kunnen zich tot uiterlijk 16 april 2018 9.00 uur inschrijven. Daarna loot de gemeente tussen de groepen die aan de gestelde eisen voldoen.

Vraag en antwoord

Wanneer sluit de inschrijving?

De inschrijftermijn is verlengd tot 16 april 9.00 uur aanstaande.

Kan ik me nu inschrijven voor een woning?

Nee, u kunt zich niet inschrijven voor een woning. Wel kunt u zich als CPO groep inschrijven om geselecteerd te worden voor het ontwikkelen van een bouwplan.

Zijn er al ontwerpen bekend?

Nee, nadat bekend is welke twee CPO groepen de locatie mogen gaan ontwikkelen, starten de CPO groepen met het maken van woningontwerpen.

Kan ik me voor meerdere groepen tegelijk inschrijven?

Het is niet de bedoeling dat geïnteresseerde kopers zich dubbel inschrijven om de kansen te vergroten. Geïnteresseerden kunnen zich slechts één keer inschrijven. Het is dus niet mogelijk om als koper via twee of meerdere groepen in te schrijven. De gemeente toetst na de inschrijving of voldaan wordt aan minimaal 10 unieke personen die deel uitmaken van de groep. De inschrijfvoorwaarden zijn hierop verduidelijkt.

Kan een initiatief zich meerdere keren inschrijven met een andere kopersgroep maar met dezelfde achtervang en/of professioneel begeleider?

Om te zorgen voor een eerlijk speelveld voor de inschrijvers, heeft de gemeente als aanvullende inschrijfvoorwaarde gesteld dat de groep zich laat bijstaan door een unieke achtervang en een unieke professionele begeleider, hetgeen betekent dat deze partijen niet ook als achtervang en/of begeleider mogen dienen bij een andere inschrijving. Zo wordt voorkomen dat CPO initiatieven zich opsplitsen in meerdere groepen van 10 personen om zo de kansen in de loting te vergroten. De inschrijfvoorwaarden worden hierop nog aangevuld.

Zijn de stukken sinds publicatie aangepast?

  • De inschrijfvoorwaarden zijn aangepast op het punt dat het niet de bedoeling is om dubbel in te schrijven.
  • De inschrijfvoorwaarden zijn op het punt van unieke achtervang en professionele begeleider aangepast.
  • Omdat ook veel vragen over de processtappen na de sluitingstermijn van de inschrijving zijn gesteld, zijn de voorwaarden op deze punten aangevuld c.q. verduidelijkt.
  • Het inschrijfformulier aangepast. Er wordt een vast contactpersoon gevraagd.
  • Het spoorboekje is aangepast op de verlengde inschrijftermijn.

De vraag en antwoordlijst is aangevuld en hieronder te downloaden.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met Mieke Adegeest of Maartje Rieter via 14 033 of stuur een mail naar m.adegeest@amersfoort.nl. De door u gestelde vragen en antwoorden worden op deze pagina regelmatig beschikbaar gesteld. De termijn voor het stellen van vragen eindigt op 9 maart 2018, 12.00 uur. De vragen kunnen tot gevolg hebben dat de documenten op punten worden geactualiseerd. Check op het moment van inschrijving of u de actuele documenten heeft gebruikt.

Meer informatie?

Download de beschikbare informatie om u voor te bereiden op de inschrijving:

Zeldertsedreef 2 (voormalig wijkcentrum)

Vraagprijs

€ 990.000,- k.k.

Omschrijving

Het voormalige wijkcentrum is gelegen in de moderne woonwijk Nieuwland. In de directe omgeving bevindt zich het winkelcentrum Nieuwland. Ook zijn diverse maatschappelijke voorzieningen aanwezig, zoals een sporthal, een kerk en scholen. Het object is direct gelegen aan en goed zichtbaar vanaf de Zeldertsedreef. Het object is goed bereikbaar vanaf de A1.

Bestemming

Maatschappelijke doeleinden/ sociaal- culturele voorzieningen en opvangvoorzieningen. De gemeente staat open om, indien een goed en passend plan wordt ingediend, deze bestemming te wijzigen. Kadastrale aanduiding : Gemeente Amersfoort, sectie P, nummer 2794 gedeeltelijk en Gemeente Amersfoort, sectie O, nummer 6976 gedeeltelijk.

Kenmerken

Bouwjaar: 1998 Oppervlakte perceel: ca. 1669 m2 Bruto vloeroppervlakte: 987 m2 (BVO) Indeling: 3 aan elkaar gekoppelde gebouwen: hoofdgebouw met 2 lagen, 2 bijgebouwen met 1 laag.

Oplevering

Het object zal vrij van huur en gebruik worden opgeleverd in de huidige staat. Aanvaarding in overleg.

Documenten

Fotoalbum Zeldertsedreef 2

Langegracht 36 (Elleboogkerk) VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
Laan naar Emiclaer 2/2a/2b (boerderij en stal) VERKOCHT

Omschrijving

De gemeente Amersfoort verkoopt bij openbare inschrijving een unieke vrijstaande (woon)boerderij met grote stal; na-oorlogse bouw. Gelegen in een rustige en parkachtige setting in Zielhorst. De boederij heeft een inhoud van ca. 2.225 m3 groot en een vloeroppervlakte van ca. 585 m2 en de stal respectievelijk 660 m3 en 295 m2. De gebouwen staan op een lommerrijk perceel van ruim 2000 m2. Renovatie en modernisering zijn noodzakelijk.

Bestemming

De huidige bestemming van de gebouwen is woondoeleinden. Wonen of wonen in combinatie met zorg of wonen/werken is onder voorwaarden mogelijk.

Verkoop bij inschrijving

De boerderij wordt verkocht bij openbare inschrijving. De inschrijving sluit vrijdag 13 oktober 2017 om 12.00 uur.

Bezichtigen?

De boerderij kan worden bezichtigd op afspraak.

Vragen?

Voor een bezichtiging of andere vragen, neem contact met de stadsmakelaar Margo de Groot via 14033 of per mail stadsmakelaar@amersfoort.nl.

Meer informatie?

Download de verkoopbrochure en/of de bijlagen hieronder.

Bekijk het fotoalbum

Laan naar Emiclaer naast 2 (woningbouwlocatie) VERKOCHT

Omschrijving

De gemeente Amersfoort verkoopt bij openbare inschrijving een woningbouwlokatie. Gelegen in een parkachtige omgeving naast de boerderij en stal van voormalig Groot Emiclaer. In een rustige, groene woonwijk aan de rand van Zielhorst en Kattenbroek. Diverse voorzieningen in de directe omgeving

De woningbouwlokatie is verdeeld over 2 percelen, groot respectievelijk 446 m2 en 1420 m2. De openbare ruimte wordt door de gemeente aangelegd.

Bestemming

De huidige bestemming Wonen-6; aaneengebouwde, twee-aaneengebouwde en/of vrijstaande woningen met bijbehorende bouwwerken.

Verkoop bij inschrijving

De boerderij wordt verkocht bij openbare inschrijving. De inschrijving sluit vrijdag 13 oktober 2017 om 12.00 uur.

Er geldt een minimumprijs van 700.000,- excl. BTW.

Vragen?

Voor een bezichtiging of andere vragen, neem contact met de stadsmakelaar Margo de Groot via 14033 of per mail stadsmakelaar@amersfoort.nl

Meer informatie?

Download de verkoopbrochure en/of de bijlagen hieronder.

Binnenkort in de verkoop

Leusderweg naast 26 (woningbouwkavel)
Binnenkort in de verkoop: woningbouwlocatie.
Langegracht 11 (monumentaal pand)
Te renoveren woonhuis op prachtige locatie in de binnenstad.

Sluit
  1. Stuur deze pagina door
  2. Bedankt
Stuur deze pagina door

Contact

Margo de Groot (Stadsmakelaar)

14 033

stadsmakelaar@amersfoort.nl