Duurzaam ondernemen

In 2030 wil Amersfoort een CO2-neutrale en afvalloze stad zijn. CO2-neutraal betekent dat we alle energie die we gebruiken, duurzaam opwekken (wind, zon en andere schone energiebronnen). In een CO2-neutrale stad werken, verwarmen en rijden we elektrisch. Samen met bedrijven en instellingen maakt de gemeente afspraken over maximaal hergebruik van producten en grondstoffen in de hele cyclus: van ontwerp en uitvoering tot bouw en sloop.

Zeer gunstige businesscase zonnepanelen voor bedrijven

Tot oktober kan weer SDE subsidie aangevraagd worden. Door de inkoop van de panelen en de subsidieaanvraag van meerdere bedrijven te bundelen, kan een interessante businesscase worden gecreëerd. De gemeente biedt aan om dit te coördineren en de deelnemende bedrijven ook in de rest van het traject te ontzorgen.

Hoe gaat het in zijn werk?

In Overijsel heeft deze aanpak al tot een succes geleid: dankzij de Herstructurerings-maatschappij Overijssel (HMO) liggen de daken van Scania en Wehkamp vol met zonnepanelen. De gemeente Amersfoort wil bij voldoende deelnemende bedrijven eenzelfde aanpak toepassen en een aanvraag doen in oktober voor SDE+ subsidie.

Bedrijven en andere organisaties profiteren van:

  • Gunstige subsidievoorwaarden bij SDE+; de laatste mogelijkheid voor aanvragen onder de huidige voorwaarden is in oktober.
  • Een gunstige kostprijs voor zonnepanelen door grootschalige inkoop.
  • Ontzorging bij de subsidieaanvraag; de plaatsing en exploitatie van de panelen.

Kortom, een aantrekkelijk businesscase waarbij de investeringen in PVT-panelen versneld worden terugverdiend en bedrijven gedurende het hele traject worden ontzorgd.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd om een hoog rendement te behalen op je investering? Wil je in korte tijd een investering in duurzaamheid terugverdienen en een bijdrage leveren aan CO2-besparing?

Meld je dan nu aan voor de informatiebijeenkomst op donderdag 5 september van 16:00 uur tot 17:30 uur, via: duurzamestad@amersfoort.nl. U wordt dan tijdig geïnformeerd over de locatiegegevens en het programma.

Save the Date: inloopmiddag Energiebesparing voor Bedrijven

Op 14 oktober wordt er in De Observant tussen 15.00 tot 17.30 een inloopmiddag Energiebesparing voor bedrijven georganiseerd. Alle ondernemers uit Amersfoort zijn welkom! Adviseurs en bedrijven op terreinen van energie en energiebesparing (LED verlichting, isolatie, zonnepanelen, subsidies, de informatieplicht voor bedrijven etc.) geven u nuttige informatie en tips. De toegang is gratis en aanmelding wordt op prijs gesteld in verband met de voorbereiding. Nadere informatie over het programma volgt nog, maar noteer deze datum alvast in uw agenda! Het adres van De Observant is Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort. Aanmelden kunt via onderstaande link:

Aanmelden inloopmiddag

Milieubarometer: snel inzicht in energieverbruik

De Milieubarometer geeft bedrijven en organisaties inzicht in hun energieverbruik en milieu-impact. Met deze online tool kunt u stap voor stap werken aan minder CO2-uitstoot en minder impact voor het milieu. Zo bespaart u flink op uw energieverbruik. Via deze link kunt u zich voor de Milieubarometer aanmelden.

De gemeente biedt Amersfoortse bedrijven een gratis startabonnement van één jaar aan. Meer informatie over de informatieplicht energiebesparing vind u op de website van RVO.

Meer weten over de Milieubarometer? Kijk op www.milieubarometer.nl/productinformatie. Aanmelden voor een startabonnement kan op de website van de Milieubarometer.

Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling 2019 gesloten

Tot 1 april 2019 konden er weer aanvragen voor het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling worden ingediend. Met deze subsidie worden bewonerscollectieven, start-ups en andere ondernemers of instellingen ondersteund die met een vernieuwend project de CO₂-uitstoot en het afval in de stad verminderen. Er is in totaal € 200.000 beschikbaar; per project maximaal € 50.000 (op basis van cofinanciering). Uiterlijk 1 juli 2019 is bekend welke aanvragen zijn toegekend. Kijk voor meer informatie www.amersfoort.nl/toekomstfonds.

Gemeente steunt Wieken Vinkenhoef bij onderzoek naar rijden op waterstof

Ondernemers van bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef gaan bekijken of een waterstoftankstation in Amersfoort haalbaar is. Met name voor bedrijven in de transportsector lijkt waterstof kansen te bieden in de toekomst. Met steun van de gemeente wordt nu onderzocht of het plan haalbaar is.

Wethouder Hans Buijtelaar (duurzame mobiliteit) is blij met het initiatief: “Een waterstoftankstation past bij de ambitie van het college om met Amersfoort in 2030 CO2-neutraal te zijn. We willen dit onder meer bereiken door voorrang te geven aan schone mobiliteit en nieuwe mobiliteitsoplossingen.” Ondernemers van bedrijvenpark De Wieken-Vinkenhoef hebben de handen ineengeslagen om hun bedrijventerrein CO2-neutraal te maken. Naast de wens om zonnepanelen te plaatsen, sluit een waterstoftankstation hier goed bij aan.

Woensdag ontving het parkmanagement van De Wieken Vinkenhoef een subsidie van € 50.000 van de gemeente Amersfoort om de mogelijkheden van een waterstoftankstation verder te onderzoeken. Eind vorig jaar zijn twintig ondernemers al bevraagd over de mogelijkheden om waterstof toe te passen in hun bedrijfsvoering. Het parkmanagement gaat de subsidie gebruiken om de haalbaarheid verder te onderzoeken door onafhankelijke experts.

Twee duurzame deals gesloten door gemeente en de stad

Donderdag 8 november 2018 heeft de gemeente Amersfoort twee duurzame overeenkomsten afgesloten met partijen in de stad. De eerste houdt in dat er in het jaar 2022 500 elektrische deelauto’s in de stad rondrijden. Met de tweede stelt bedrijvenpark De Wieken-Vinkenhoef als eerste in Amersfoort zich ten doel om in 2030 CO2-neutraal te zijn, wat aansluit bij de gemeentelijke ambitie.

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven van duurzaam ondernemen in Amersfoort? Meld u aan:

AANMELDEN