Snuffelmarkt

Op de Snuffelmarkt kunt u tweedehands spullen kopen en verkopen. De markt staat meestal maandelijks in de binnenstad van Amersfoort.

Snuffelmarkt

De Amersfoortse snuffelmarkt is een begrip. Iedereen kan een verkoopplek huren op deze markt. De vergunning daarvoor regelt u online of haalt u bij het marktkantoor.

ONLINE PLAATS RESERVEREN

U kunt een kraam of alleen een grondplaats huren.

Snuffelmarkten in 2018

In 2018 is de markt altijd op zaterdag van 8.30 tot 15.30 uur, meestal op het Lieve Vrouwekerkhof. Bij evenementen verhuist de markt naar een andere locatie.

In het overzicht staat bij Extra informatie wanneer de grondplaatsen of standplaatsen zijn uitverkocht. Staat er niets, dan kunt u nog een plek huren.

Datum Locatie Extra informatie
6 oktober Lieve Vrouwekerkhof
20 oktober Lieve Vrouwekerkhof
3 november Lieve Vrouwekerkhof
1 december Lieve Vrouwekerkhof

Kraam

  • Het dak van de kraam is afgeschermd door een zeil. De kraam heeft planken om spullen op te zetten.
  • Een plek voor een kraam is 8 m² (4 x 2 meter). U betaalt voor de plek € 12,64 bij het marktkantoor.
  • De huur van een kraam is € 16,-. De huur betaalt u tijdens de markt aan de kramenexploitant (Van Hanswijk Marktkramen B.V.)

Grondplaats

  • Een grondplaats is 6 m² (3 x 2 meter). U betaalt voor de plek € 9,48 bij het marktkantoor.
  • U stalt uw spullen uit op de grond.

Betalen met pin

Betalen van plaatsbewijzen (kraam + grondplaats) kan alleen met pinpas. Contant betalen is niet mogelijk.

Reglement deelname snuffelmarkt

In het Reglement deelname snuffelmarkt staan alle regels waar u zich als deelnemer aan moet houden:

De regels die verder van toepassing zijn leest u na in het Marktreglement Amersfoort 2013 en de Algemene Plaatselijke Verordening Hoofdstuk 5 afdeling 5.

Contact marktmeesters

033 469 5070

marktenhaven@amersfoort.nl

Het marktkantoor is open van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Bezoekadres

Hof 2
3811 CJ Amersfoort

    Zie ook:

    Markten