Standplaatsen

Wilt u iets verkopen of aanbevelen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld een plein, maar niet op de markt? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Ook als de standplaats tijdelijk is, bijvoorbeeld voor de verkoop van seizoensproducten.

 Standplaatsen

U vraagt een standplaatsvergunning aan met het formulier (pdf).

Download dit formulier, print het en vul het in. Vervolgens kunt u het sturen naar:

Gemeente Amersfoort
College van Burgemeesters en wethouders
Afdeling Woon- en Werkklimaat / Markt & Haven
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Of scan het ingevulde formulier en mail het naar: marktenhaven@amersfoort.nl

 • De kosten voor een aanvraag van een standplaatsvergunning ambulante handel op eigen grond variëren. Zie de legesverordening.
 • Voor een aanvraag van een standplaatsvergunning op gemeentegrond betaalt u marktgeld. Dit is € 1,51 per vierkante meter per dag, exclusief stroom (2020).
 • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een standplaatsvergunning voor een promotionele of ideële actie betaalt u respectievelijk € 80,- en € 25,-.

U krijgt binnen acht weken een besluit op uw aanvraag. Als de vergunning is verleend, wordt deze gepubliceerd en volgt een bezwaartermijn van zes weken.

In de meeste gevallen wordt een standplaatsvergunning voor ambulante handel verleend voor onbepaalde tijd. In bijzondere gevallen geldt de vergunning voor bepaalde tijd. Dit gebeurt:

 • op uw eigen verzoek
 • bij (toekomstige) werkzaamheden op of nabij de standplaats
 • wanneer bij een nieuwe locatie niet duidelijk is wat de invloed van de standplaats zal zijn op de directe omgeving. Na afloop van de bepaalde periode wordt dan een nieuwe afweging gemaakt.

Een standplaatsvergunning voor een promotionele actie of ideële actie en een seizoenstandplaats zijn altijd voor bepaalde tijd.

De gemeente verleent een vergunning voor een seizoensstandplaats met seizoensproducten alleen in bepaalde periodes:

 • IJs: 15 juni tot 15 september
 • Oliebollen: maximaal 3 maanden, van 15 september tot 15 januari
 • Haring: vanaf vlaggetjesdag tot 1 juli
 • Kerstbomen: 1 december tot en met 24 december

  Contact marktmeesters

  033 469 5070

  marktenhaven@amersfoort.nl

  Het marktkantoor is open van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

  Bezoekadres

  Hof 2
  3811 CJ Amersfoort