Standplaatsen

Wilt u iets verkopen of aanbevelen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld een plein, maar niet op de markt? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Ook als de standplaats tijdelijk is, bijvoorbeeld voor de verkoop van seizoensproducten.

 Standplaatsen
Aanvragen

U vraagt een standplaatsvergunning aan met het formulier (pdf).

Kosten
 • De kosten voor een aanvraag van een standplaatsvergunning ambulante handel op eigen grond variëren. Zie de legesverordening.
 • Voor een aanvraag van een standplaatsvergunning op gemeentegrond betaalt u marktgeld. Dit is € 1,51 per vierkante meter per dag, exclusief stroom (2020).
 • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een standplaatsvergunning voor een promotionele of ideële actie betaalt u respectievelijk € 80,- en € 25,-.
Vervolg

U krijgt binnen acht weken een besluit op uw aanvraag. Als de vergunning is verleend, wordt deze gepubliceerd en volgt een bezwaartermijn van zes weken.

In de meeste gevallen wordt een standplaatsvergunning voor ambulante handel verleend voor onbepaalde tijd. In bijzondere gevallen geldt de vergunning voor bepaalde tijd. Dit gebeurt:

 • op uw eigen verzoek
 • bij (toekomstige) werkzaamheden op of nabij de standplaats
 • wanneer bij een nieuwe locatie niet duidelijk is wat de invloed van de standplaats zal zijn op de directe omgeving. Na afloop van de bepaalde periode wordt dan een nieuwe afweging gemaakt.

Een standplaatsvergunning voor een promotionele actie of ideële actie en een seizoenstandplaats zijn altijd voor bepaalde tijd.

Seizoensstandplaats

De gemeente verleent een vergunning voor een seizoensstandplaats met seizoensproducten alleen in bepaalde periodes:

 • IJs: 15 juni tot 15 september
 • Oliebollen: maximaal 3 maanden, van 15 september tot 15 januari
 • Haring: vanaf vlaggetjesdag tot 1 juli
 • Kerstbomen: 1 december tot en met 24 december

Regels

Alle beleidsregels die de gemeente Amersfoort hanteert met betrekking tot standplaatsen kunt u nalezen in de Beleidsregels Standplaatsvergunningen Amersfoort 2013.

  Contact marktmeesters

  033 469 5070

  marktenhaven@amersfoort.nl

  Het marktkantoor is open van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

  Bezoekadres

  Hof 2
  3811 CJ Amersfoort