Ondernemen

Uw onderneming in Amersfoort?

Amersfoort investeert veel in relaties met ondernemers. We koesteren ‘onze’ bedrijven en we ondersteunen bedrijven bij hun vestiging in Amersfoort. Meer informatie

Vastgoed van de gemeente (Stadsmakelaar)

Bekijk hier de informatie over voorgenomen transacties, beschikbare panden en (bouw) kavels. Meer informatie

Advies en financiële hulp voor ondernemers

Heb je een eigen bedrijf of zelfstandig beroep en lukt het (tijdelijk) niet meer om rond te komen? Ben je zelfstandige ondernemer en heb je schulden? Moet je jouw bedrijf afbouwen en beëindigen? Of krijg je een bijstandsuitkering en wil je voor jezelf beginnen? Het Team Zelfstandigen adviseert je gratis en vertelt wat mogelijk is vanuit de gemeente. Meer informatie

Duurzaam ondernemen

In Amersfoort maken we werk van zo min mogelijk CO₂ en afval. We besparen energie en onderzoeken waar we met zon, wind, water en andere natuurlijke bronnen nieuwe energie kunnen opwekken. Stap voor stap willen we huizen en bedrijfspanden aardgasvrij verwarmen en vervoer uitstootvrij maken. We gaan ook steeds zuiniger en zorgvuldiger om met grondstoffen. Ook passen we onze leefomgeving en gebouwen aan om de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. Meer informatie

Werklocaties en bouwkavels te koop

Ben je op zoek naar een locatie voor je bedrijf? Hier vind je alle info over de werklocaties en een indicatie van de prijzen. Meer informatie

Werknemer met arbeidsbeperking in dienst?

Als ondernemer kun je bijdragen aan een kans voor iedereen op de arbeidsmarkt. Je kunt werk- of leerplekken aanbieden voor mensen voor wie het moeilijker is om een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Omdat zij een lichamelijke beperking hebben, minder belastbaar zijn of minder werk kunnen verzetten dan andere werknemers of omdat zij al lange tijd werkzoekend zijn of omgeschoold moeten worden. Er is veel mogelijk en wij ondersteunen jou hierin graag. Meer informatie

Vergunningen

Gaat u verbouwen, een boom kappen, een reclamebord plaatsen of een evenement organiseren? Dan heeft u vaak een vergunning nodig van de gemeente. Meer informatie

Economische groei Amersfoort

De Amersfoortse economie heeft in verschillende sectoren veel last gehad van de coronacrisis, maar is inmiddels alweer even groot als voor corona. De Amersfoortse economie is weerbaar. De lokale economie is flexibel en wendbaar. Dit blijkt uit de Economische Thermometer. In de rapportage staan de economische ontwikkelingen van medio maart 2022. Meer informatie

Vastgoedmonitor Amersfoort 2022

Het bureau Cushman & Wakefield heeft in opdracht van de gemeente Amersfoort de vastgoedmonitor 2022 opgesteld. Deze monitor brengt de dynamiek op de kantoren-, bedrijfsruimte- en winkelmarkt over 2021 in kaart. Het rapport geeft inzicht in de economisch-ruimtelijke dynamiek op deze drie markten in de afgelopen jaren. Op basis van de uitkomsten kunnen strategische keuzes gemaakt worden. Meer informatie