Noodopvang Plotterweg

Algemeen

Van 3 juli tot en met 31 oktober 2023 vangt het COA 200 asielzoekers op aan de Plotterweg 26-28. Het gaat om een tijdelijke noodopvanglocatie, om de opvang van asielzoekers in Ter Apel te ontlasten.

Waarom dit pand

Gemeente Amersfoort heeft eerder 250 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in het pand aan de Plotterweg 26-28 in Amersfoort. Deze vluchtelingen zijn inmiddels op een andere plek in Amersfoort ondergebracht. De eigenaar van het pand is van plan om op deze plek woningen te bouwen. Deze werkzaamheden starten op zijn vroegst in het laatste kwartaal van 2023. Hierdoor staat het pand enkele maanden leeg. Het is erg geschikt voor deze opvang, omdat er bijvoorbeeld al slaapkamers en sanitair aanwezig is.

Het COA heeft Gemeente Amersfoort gevraagd om 200 asielzoekers tot uiterlijk 31 oktober 2023 in het pand op te vangen. Het gaat om een tijdelijke noodopvang om de opvang van asielzoekers in Ter Apel te ontlasten. De toestroom daar blijft hoog. Het COA doet er alles aan om te voorkomen dat mensen opnieuw buiten moeten slapen. Daarom ziet Gemeente Amersfoort het als haar maatschappelijke plicht om aan het verzoek van het COA gehoor te geven. 

Tot 31 oktober

De verwachting is dat de eerste asielzoekers vanaf maandag 3 juli in het pand komen. Na 31 oktober brengt het COA de asielzoekers onder op een andere locatie in het land.

Voor wie

De asielzoekers die hier tijdelijk komen, zijn een afspiegeling van de asielzoekers die in Nederland aankomen. Zij komen uit verschillende landen, waaronder Syrië, Jemen, Eritrea en Afghanistan. Het gaat om gezinnen met kinderen en om mannen en vrouwen die alleen reizen. Deze mensen zijn in afwachting van hun procedure voor de aanvraag van een verblijfsvergunning. 

Wie er in het pand aanwezig zijn

De bezetting in het gebouw is wisselend. Overdag en ’s nachts zijn er mensen van de beveiliging aanwezig. Verder is er overdag altijd een team van COA-medewerkers om de mensen te begeleiden in de dagelijkse gang van zaken. Dit team bestaat uit een locatiemanager, woonbegeleiders, case- en programmamanagers, etc. Ook samenwerkingspartners zijn op bepaalde tijden aanwezig om bewoners te helpen. Denk aan vluchtelingenwerk, de GGD en de gezondheidszorg asielzoekers (GZA).

Faciliteiten in de noodopvang

Het COA zorgt in de noodopvang dat mensen een zinvolle dagbesteding krijgen. Er is een recreatieruimte en er is aandacht voor sport en ontspanning. Verder kunnen bewoners taallessen volgen. Ook zijn er recreatieruimten waar mensen bijvoorbeeld tv kunnen kijken. Het COA kijkt in de loop van de tijd welke activiteiten nog meer aangeboden worden. Eventueel gebeurt dat in samenwerking met vrijwilligers. Er is geen mogelijkheid om te koken. De maaltijden worden verzorgd. Daarnaast krijgen de mensen bescheiden leefgeld.

Overlast en veiligheid

Het COA is op deze locatie verantwoordelijk voor de beveiliging in en rond het pand. Die is 24 uur (dag en nacht) per dag, 7 dagen in de week. Voor handhaving van de openbare orde buiten de locatie is de politie verantwoordelijk. Bij vragen en klachten neem je contact op met de locatie via telefoonnummer 06 27 65 58 16. Je kunt ook mailen naar noodopvangAmersfoort@coa.nl.

Op andere plekken in Amersfoort worden al langer asielzoekers naar tevredenheid opgevangen.

Huisregels

De asielzoekers zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen. Zij dragen een pasje bij zich, zodat het duidelijk is dat zij het gebouw in mogen. In het gebouw hangen de huisregels, in verschillende talen. Die gaan over omgangsregels zoals die in Nederland gebruikelijk zijn, het schoonhouden van het gebouw en de omgeving, verbod op alcohol en drugs, minder geluid na 22.00 uur etc. De beveiliging en de locatiemanager houden hier toezicht op. Als dat nodig is, worden bewoners hierop aangesproken. 

Gezondheid

In Ter Apel hebben de asielzoekers een medische intake en een coronatest gedaan (ook de gezinsleden). Mensen die meer medische zorg nodig hebben, zijn niet in de locatie geplaatst. Als dat nodig is, wordt medische zorg geregeld.

Hoe jij kan helpen

Als je iets wilt betekenen voor de bewoners, kun je  kijken op de pagina Hulp bieden

Vragen en meer informatie

Neem bij vragen of klachten contact op via telefoonnummer 06 27 65 58 16. Je kunt ook mailen naar noodopvangAmersfoort@coa.nl. Meer informatie over het COA vind je op www.coa.nl.