Winterregeling voor daklozen van kracht

Omdat het koud is, is in op zaterdag 6 februari de regio Amersfoort de winterregeling voor mensen die dakloos ingegaan. Dat betekent dat er actief gezocht wordt naar ‘buitenslapers’ om hen te motiveren gebruik te maken van de opvang en een maaltijd.

Winterregeling voor daklozen van kracht

Mocht het nodig zijn, komen extra plekken beschikbaar om deze mensen op te vangen.

De winterregeling gaat in als het kouder wordt dan 1 graad onder nul of als de gevoelstemperatuur kouder is dan 5 graden onder nul. De winterregeling is bedoeld om mensen die dakloos zijn te beschermen voor gezondheidsschade door de kou.

Extra capaciteit

In Amersfoort is er op dit moment in de opvanglocaties van Kwintes dagelijks plek voor 44 daklozen. Tijdens de winterregeling komen daar extra plekken bij.

Samenwerking

Bij de winterregeling zijn medewerkers van Kwintes, Roads, Leger des Heils, TeamBAS (Bemoeizorg Amersfoort Stad), het JIT (Jeugd Interventie Team), Straatpastoraat Amersfoort, de straatadvocaat, de gemeente Amersfoort en gemeenten in de regio betrokken. Zij wisselen tijdens de winterregeling intensief informatie uit om zo snel mogelijk in contact te komen met buitenslapers.

Meldpunt Bezorgd

Inwoners van Amersfoort die zich zorgen maken over mensen die buiten verblijven, kunnen dit melden bij Meldpunt Bezorgd, via 030- 630 54 80 of meldpunt@ggdru.nl. Bij levensbedreigende situaties belt u het alarmnummer 112.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.