Wijzigingen Het Besluit van 21 december: onder andere rapportage Nationale ombudsman over Rusthof

Aan de agenda van de raadsvergadering Het Besluit van 21 december is een debat over de rapportage van de Nationale ombudsman over de gebeurtenissen op begraafplaats Rusthof toegevoegd. Dit onderwerp wordt om 20.30 uur behandeld. De vergaderavond start om 17.00 uur, in plaats van om 19.00 uur. De Actualiteitenraad en het agendapunt Aanbieden rekenkamerrapport Parkeergarages en fietsstallingen zijn vervallen. Vanaf 17.00 uur vindt het onder andere het debat over Toekomst Stadhuis plaats.

Rapport Nationale ombudsman

Op 17 december publiceerde de Nationale ombudsman zijn rapportage over de gebeurtenissen die op Rusthof hebben plaatsgevonden. In de rapportage heeft de Nationale ombudsman een reconstructie gemaakt van wat er op 11 september is gebeurd. Naast deze reconstructie heeft de ombudsman het college met een brief geïnformeerd over de conclusies van het onderzoek en doet hij een aantal aanbevelingen. De fractievoorzitters willen over het rapport en de brief met elkaar en het college in gesprek.

Online bijwonen

De raadsvergadering Het Besluit start om 17.00 uur met de behandeling van andere agendapunten. Dit deel wordt digitaal gehouden. Van 19.30-20.30 uur is er een pauze. Om 20.30 uur wordt in een fysieke vergadering de rapportage van de Nationale ombudsman over Rusthof behandeld. Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om deze vergadering bij te wonen. De vergaderavond kunt u digitaal volgen via Politiek Portaal: https://amersfoort.raadsinformatie.nl/live. U kunt de avond ook volgen via YouTube: https://www.youtube.com/RaadAmersfoort.

Klik hier voor de actuele agenda en de vergaderstukken (zie paperclips).

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.

Informatie

Kijk voor de meest actuele informatie over dit onderwerp de pagina:

Bijeenkomst groep van 6 mensen op begraafplaats Rusthof