Werkzaamheden Vrouwenpolder in Vathorst

Van 16 tot en met 26 juli voert aannemer Van Schoonhoven in opdracht van de gemeente werkzaamheden uit in de Vrouwenpolder in Vathorst.

Werkzaamheden Vrouwenpolder in Vathorst

Aan de Vrouwenpolder komen veilige oversteekplekken bij het winkelcentrum Vathorst. Door fietsers op het fietspad voorrang te geven, stimuleert de gemeente het fietsverkeer. Op de kruisingen van de Vrouwenpolder met de Straat van Messina, de Damespolder en de Paulinapolder ontstaat zo een meer duidelijke en overzichtelijke voorrangssituatie. Hierdoor wordt het verkeer van en naar de scholen in De Bron veiliger voor voetgangers, fietsers en brommers/scooters.

Planning

De werkzaamheden aan de kruisingen van de Vrouwenpolder met de Straat van Messina en de Damespolder vinden plaats tijdens de schoolvakantie, in de periode van 16 juli tot en met 26 juli. De werkzaamheden ter hoogte van het winkelcentrum Vathorst en de kruising met de Paulinapolder vinden dit najaar plaats. Deze werkzaamheden zijn uiterlijk begin november gereed.

Op onze website vindt u meer informatie over Bereikbaar Vathorst.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.