Werkzaamheden Rotonde 2 Vathorst

We maken een fietstunnel onder Rotonde 2 in Vathorst. Tussen 2 september en eind november kunnen de werkzaamheden zorgen voor verkeershinder. De fietstunnel is één van de maatregelen om de bereikbaarheid van de wijk te verbeteren.

Werkzaamheden Rotonde 2 Vathorst

Om de aanleg van de fietstunnel mogelijk te maken, leggen nutsbedrijven eerst de nodige kabels en leidingen om. Dit gebeurt tussen 2 september en eind november. Het verkeer hoeft niet om te rijden, maar er kan wel enige hinder zijn. Direct omwonenden hebben bericht ontvangen over de werkzaamheden van Combi Midden, waar de gemeente mee samenwerkt. De aanleg van de tunnel zelf begint naar verwachting in de tweede helft van 2020.

Fietstunnel

Een nieuwe fietstunnel onder Rotonde 2 zorgt er straks voor dat fietsers en auto’s elkaar zonder problemen kunnen kruisen. Ook voetgangers kunnen gebruikmaken van de tunnel. Dit is belangrijk voor de doorstroming van verkeer in en uit de wijk en de verkeersveiligheid.

Verbetering bereikbaarheid Vathorst

We werken aan de verbetering van de bereikbaarheid van Vathorst en Hooglanderveen. De herinrichting van Rotonde 2 is één van de maatregelen om de bereikbaarheid van deze wijken te verbeteren. Meer informatie vindt u onder Maatregelen bereikbaarheid Vathorst.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.