Wat betekent het verbod op evenementen tot 1 juni voor organisatoren?

Het kabinet maakte op 23 maart bekend dat evenementen met een vergunnings- en meldplicht tot 1 juni 2020 worden verboden. Op dit moment kan de gemeente nog niet aangeven of evenementen verplaatst kunnen worden. Dat hangt met name af van wat de landelijke richtlijnen worden na 1 juni en wat het verplaatsen van evenementen betekent voor de capaciteit van de hulpdiensten en de politie.

Wat betekent het verbod op evenementen tot 1 juni voor organisatoren?

Om toch een beeld te krijgen van de plannen van organisatoren inventariseert de gemeente Amersfoort bij evenementenorganisatoren of zij van plan zijn om een evenement te verplaatsen. En zo ja, in welke periode het evenement gehouden gaat worden en hoeveel voorbereidingstijd nodig is om het te organiseren. De gemeente doet op dit moment alleen een inventarisatie. Er kunnen geen toezeggingen worden gedaan.

Consequenties als u subsidie heeft gekregen voor evenement

Heeft u als organisator van een evenement een subsidie gekregen, dan gelden de volgende regels:

  • Vergunde evenementen met een subsidie, die tussen nu en 1 juni in Amersfoort niet door mogen gaan, behouden de gemeentelijke subsidie als het evenement op een andere datum in 2020 of voorjaar 2021 plaatsvindt.
  • Als het evenement helemaal niet doorgaat, wordt in overleg met de organisator bekeken op welke manier daadwerkelijk gemaakte kosten (niet hoger dan de toegekende subsidie) kunnen worden verrekend met het subsidiebedrag. Deze financiĆ«le afspraken gelden alleen voor organisatoren van het evenement en niet voor andere betrokken partijen, zoals de horeca die inkomsten misloopt. Hier zijn andere regelingen voor.

Leges

  • Evenementen zonder gemeentelijke subsidie die niet doorgaan krijgen geld betaald aan leges terug
  • Evenementen die wel gemeentelijke subsidie ontvangen en niet doorgaan moeten de leges betalen (daarbij gelden natuurlijk de afspraken over uitstel van betaling)
  • Evenementen die wel gemeentelijke subsidie ontvangen waarbij het evenement wordt uitgesteld/verplaatst: voor het eerder geplande evenement wel leges betalen (zie 2) voor uitgesteld/verplaatst evenement geen 2e keer leges betalen

Meer informatie

Heeft u als evenementenorganisatie vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Hidde Bijl, evenementencoƶrdinator van de gemeente Amersfoort, via
e-mailadres: H.Bijl@amersfoort.nl

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.