Voortgang formatiegesprekken

De afgelopen weken hebben de overgebleven 4 partijen (D66, GroenLinks, CDA en Partij voor de Dieren) gesprekken gevoerd met andere partijen die passen bij de basis die al was gelegd over de inhoud van een nieuw coalitieakkoord. Uit die gesprekken is naar voren gekomen dat de formerende partijen door willen gaan met de ChristenUnie. Zij passen goed bij de afspraken die al gemaakt waren en bieden de gewenste stabiliteit en daadkracht voor een solide coalitie.

Voortgang formatiegesprekken

De formateurs en onderhandelende partijen streven naar een snelle afronding en vertrouwen erop dat dit lukt voordat de zomervakantie begint.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of abonneer u op de AmersfoortMail of één van onze andere nieuwsbrieven.

AANMELDEN