Voorbereidingen nieuwe stadhuis gaan verder

Afgelopen periode is er samen met de stad gewerkt aan een ambitiedocument voor het nieuwe stadhuis. Ook de selectie van een ontwerpteam is onlangs van start gegaan. De voorbereidingen voor het nieuwe stadhuis gaan verder maar de aanpak is wel iets gewijzigd vanwege de effecten van de COVID pandemie. De gemeenteraad bespreekt het ambitiedocument en de veranderingen in het planproces naar verwachting op 1 december 2020.

Voorbereidingen nieuwe stadhuis gaan verder

Ambitiedocument

Samen met de stad, de organisatie, de ondernemingsraad en een werkgroep van de raad (als gebruiker van het raadscentrum) zijn de ambities op hoofdlijnen bepaald. In de periode mei-juli 2020 is hiervoor informatie opgehaald en dit is gebundeld in een ambitiedocument. Het conceptdocument is in oktober weer voorgelegd aan de stad. Uitkomst is dat we een toekomstbestendig stadhuis willen waar ontmoeting centraal staat. Dit ambitiedocument wordt gebruikt als uitgangspunt bij de vervolgstappen. Lees het ambitiedocument, of bekijk de korte video hieronder:

Gewijzigde aanpak

Oorspronkelijk zou dit jaar het programma van eisen gereed zijn en de aanvraag voor het volledige krediet (voor ontwerp en bouw) aan de raad voorgelegd worden. Die aanpak willen we iets wijzigen: deels door voortschrijdend inzicht, deels door de COVID-pandemie.

  • Samen met de stad en de organisatie zijn eerst de ambities op hoofdlijnen bepaald. Dit vormt een duidelijk gezamenlijk vertrekpunt voor het uitwerken van de verdere plannen. Het ambitiedocument is een tussenstap op weg naar het programma van eisen.
  • Er is meer tijd nodig om de effecten van de COVID-pandemie op het bouwplan verder te onderzoeken. Het is bijvoorbeeld moeilijk in te schatten wat de definitieve ruimtebehoefte en het kantoorconcept is, gezien de huidige (thuis)werksituatie.

Het voorstel is nu om eerst het ambitiedocument vast te stellen, en daarna samen met een ontwerpteam dit uit te werken in een programma van eisen en een schetsontwerp. De voorbereidingen van de verschillende stappen gebeuren naast elkaar en daarom levert dit geen vertraging op voor de uiteindelijke opleverdatum. De raad wordt ook gevraagd om een stuk voorbereidingskrediet te verstrekken voor het uitwerken van het programma van eisen en het schetsontwerp komend jaar. Dit is geen extra geld maar geld dat eerder in het planproces nodig is. Het nieuwe stadhuis wordt daarmee niet duurder, de totale kosten blijven hetzelfde en zijn niet hoger dan we nu jaarlijks aan huisvesting uitgeven.

Vervolg

De uitgewerkte plannen (met het programma van eisen en schetsontwerp) worden naar verwachting eind 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd. Samen met de aanvraag voor het volledige krediet (voor ontwerp en bouw). Het voorstel dat nu bij de gemeenteraad ligt, is een tussenstap om eind volgend jaar een definitief besluit te kunnen nemen.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.