Vergaderingen gemeenteraad 23 november 2021

De Westelijke Ontsluiting, het nieuwe stadhuis, huishoudelijke hulp, en de aanpak van dak- en thuisloosheid. Dit zijn 4 van de 7 onderwerpen waarover de raadsleden aanstaande dinsdagavond 23 november 2021 vergaderen tijdens De Ronde.

Vergaderingen gemeenteraad 23 november 2021

Het is vanwege corona niet mogelijk voor publiek om in de zalen aanwezig te zijn, maar zoals gebruikelijk is de vergadering live te volgen via Politiek Portaal. Via ons YouTube-kanaal kunt u vergaderingen volgen over de Westelijke Ontsluiting en over het nieuwe stadhuis.

De vergaderavond is op dinsdagavond van 19.00 tot 22:45 uur. De actuele vergadertijden, informatie over de vergaderingen en de bestuurlijke stukken vindt u op de agenda.

Bekijk hier de raadspagina in De Stad Amersfoort van 17 november.

Agenda

Amersfoort2014 en SP: Stand van zaken Westelijke Ontsluiting

De aanbesteding voor de aanleg van de weg is in de zomer van 2020 stilgelegd omdat aannemers aangaven met het beschikbare budget de klus niet te kunnen klaren. ProRail heeft Europese subsidies aangevraagd, er is inmiddels 1 subsidie toegekend. En wil snel antwoord van de gemeente hoe nu verder. De fracties organiseren daarom o.a. deze Ronde: wat is de stand van zaken? Zie het agendapunt en bekijk de website van de gemeente voor meer informatie.

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

Het college geeft een update over de aanpak van dak- en thuisloosheid. Bekijk het agendapunt.

  Financiële effecten omgevingswet

  De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaan in 2022 in. Dat betekent een andere manier van werken. Het college heeft laten onderzoeken wat de financiële effecten hier van zijn. Zie het agendapunt.

  Vervolgproces Toekomst Stadhuis: schetsontwerp, investeringskrediet & Aanpassing grondexploitatie Eemkwartier-Puntenburg

  De gemeenteraad wordt gevraagd het schetsontwerp vast te stellen en eenmalig ongeveer € 100 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aankoop van de grond en voor de ontwerp- en bouwwerkzaamheden. Tijdens deze vergadering bespreken de raadsleden het raadsvoorstel. U kunt inspreken en zo uw mening geven. Meer informatie vindt u op: amersfoort.nl/stadhuis.

  ChristenUnie: Huishoudelijke Hulp

  De kosten voor huishoudelijke hulp stijgen elk jaar en de gemeente krijgt dat onvoldoende gecompenseerd vanuit het Rijk. De ChristenUnie heeft onderzoek laten doen hoe mogelijk kan worden bezuinigd, en wat de gevolgen hiervan zijn. Zie het agendapunt en het rapport.

  Kaders voor inhoud en proces Amsterdamseweg 122

  Een projectontwikkelaar wil het bedrijfspand op Amsterdamseweg 122 slopen en vervangen door een woontoren van circa 65 meter met werkruimtes op de begane grond. De raadsleden bespreken de kaders voor het bouwplan. U kunt inspreken en zo uw mening geven. Zie het agendapunt en het raadsvoorstel.

  Kaders voor inhoud en proces herontwikkeling Zwaluwenstraat 1-77 (vervolg Ronde)

  Woningbouwcorporatie Portaal wil het voormalig verzorgingstehuis De Liendert en aanleunwoningen aan de Zwaluwenstraat 1-77 slopen en er nieuwe appartementen bouwen. De raadsleden bespreken weer de kaders voor het bouwplan. Zie het agendapunt en raadsvoorstel.

   Twitter en mail

   Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

   Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.