Uw mening over verruimen zonnepanelenbeleid binnenstad

De gemeente wil het bestaande zonnepanelenbeleid voor de historische binnenstad verruimen. Dit om zo meer mogelijkheden te bieden om ook de panden in het stadscentrum zo goed mogelijk te verduurzamen. De gemeente nodigt inwoners en belanghebbenden uit om te reageren op het conceptbeleid dat op basis van onderzoek naar de binnenstad en beschikbare producten geformuleerd is.

Uw mening over verruimen  zonnepanelenbeleid binnenstad

Reageren

Voordat het college het conceptbeleid voorlegt aan de gemeenteraad kunnen belanghebbenden reageren.

Kijk voor meer informatie op amersfoort.nl/duurzaamerfgoed.

Hier staan:

  • Een korte film;

  • Een aanvullende toelichting op het conceptbeleid;

  • Een kaart en schema met de voorgestelde mogelijkheden;

  • De antwoorden op veelgestelde vragen;

  • Een digitaal reactieformulier.

Inwoners kunnen tot 31 maart 2021 reageren op het conceptbeleid.

Vervolg

Daarna is het de beurt aan de gemeente die de reacties meeneemt in het conceptbeleid. Vervolgens legt het college het voorgestelde beleid voor aan de gemeenteraad, die bij een akkoord het beleid vaststelt.

Achtergrond

Vanwege de bijzondere kwaliteiten is de middeleeuwse stadskern in 1983 door het Rijk aangewezen als beschermd stadsgezicht. Dat betekent dat de gemeente rekening moet houden met het waardevolle karakter van het gebied.

Zonnepanelen kunnen in deze historische context van grote invloed zijn op de historische waarden van monumentale panden, van het stadbeeld als totaal en van en het kenmerkende historische ‘dakenlandschap’ van de binnenstad.

Beperkt toegestaan

Zonnepanelen zijn daarom in de huidige situatie maar op een beperkt aantal plaatsen toegestaan in de binnenstad. Met een aanpak die is afgestemd op de waarden van de binnenstad overweegt de gemeente om op diverse locaties meer mogelijkheden te gaan bieden.


Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.