Uitnodiging Hoef Café op 11 april

De gemeente nodigt u uit voor het Hoef Café op donderdag 11 april 2019. Tijdens deze bijeenkomst presenteert de gemeente het aangepaste ontwikkelkader. Na de presentatie kunnen bewoners, gebruikers, projectontwikkelaars, eigenaren en gemeente in gesprek aan gebiedstafels over de nadere uitwerking van de plannen in de verschillende deelgebieden van de Hoef.

Uitnodiging Hoef Café op 11 april

Tot en met 22 mei 2019 heeft u de gelegenheid om te reageren. Mede op basis van de reacties wordt het ontwikkelkader aangescherpt en afgerond. Alle  reacties worden gebundeld in een notitie en  samen met het definitieve ontwikkelkader aan het college van B&W voorgelegd.

Het college besluit of zij het ter vaststelling aan de gemeenteraad voor willen leggen. Als ze dat besluiten wordt het definitieve ontwikkelkader gepubliceerd op de website van de gemeente en samen met alle reacties ter besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd. We verwachten dat de gemeenteraad daar voor de zomer in de ‘Ronde’ over spreekt en daar vervolgens een besluit over neemt. Tijdens de Ronde kunt u inspreken. De agenda van de raad wordt via www.amersfoort.nl/gemeenteraad gepubliceerd.

Wat is een ontwikkelkader?
Het ontwikkelkader geeft duidelijkheid over wat we met de transformatie van de Hoef-West willen. Welke mogelijkheden er komen om te bouwen en te transformeren in het gebied en hoe we in de toekomst het verkeer en het parkeren willen regelen. Daarnaast is te zien waar we ruimte willen hebben  voor bijvoorbeeld sport en spel, parkeren en winkelen. Kortom, alles wat bij een echte stadswijk hoort.

Plaats en tijd
Het Hoef Café is op donderdag 11 april van 18.45 tot 20.45 uur. Locatie is ROC Midden Nederland, Disketteweg 2 in Amersfoort.

Vragen?

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider Maud Schimmel. Zij is bereikbaar via e-mailadres dehoef@amersfoort.nl of telefonisch via projectassistent Hendrika Dijkstra op telefoonnummer (033) 469 46 39.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.

Praktisch

Het Hoef Café is op donderdag 11 april van 18.45 tot 20.45 uur.

Locatie: ROC Midden Nederland, Disketteweg 2, Amersfoort.

Vragen?

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider Maud Schimmel. Zij is bereikbaar via e-mailadres dehoef@amersfoort.nl of telefonisch via projectassistent Hendrika Dijkstra op telefoonnummer (033) 469 46 39.