Twee projecten ontvangen subsidie uit Toekomstfonds Zorg en Welzijn

Het Toekomstfonds Zorg en Welzijn is er voor projecten en activiteiten die bijdragen aan vernieuwingen in het sociale domein. De eerste indieningstermijn liep tot 15 juni. In totaal ontving de gemeente zes aanvragen. Twee daarvan ontvangen een bijdrage uit het fonds.

Twee projecten ontvangen subsidie uit Toekomstfonds Zorg en Welzijn

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelde de aanvragen en adviseerde om twee projecten te subsidiƫren. Het gaat om een logeerhuis voor mensen met dementie en om een project dat vrijwilligers koppelt aan een kwetsbaar gezin of aan jongeren die zorgen en stress hebben. De aanvrager van het project draagt zelf vijftig procent bij en de andere helft komt uit het Toekomstfonds. In totaal gaat het om een subsidiebedrag van 167.000 euro.

Het fonds bevat nu nog 5 ton. Totdat het subsidieplafond is bereikt, volgt een aantal perioden om aanvragen in te dienen. De eerstvolgende termijn is 1 oktober 2018. De gemeente zoekt vooral projecten en activiteiten die bijdragen aan vernieuwingen in het sociale domein. Kijk voor meer informatie bij Toekomstfonds voor Innovaties in Zorg en Welzijn.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.