Transitievisie Warmte beschrijft route naar aardgasvrije toekomst

Amersfoort werkt samen met partners aan een gezonde, CO2-neutrale en klimaatbestendige stad. Eén van de maatregelen die hieraan gaat bijdragen is de transitievisie warmte. Deze transitievisie beschrijft de stappen die nodig zijn om tot aardgasvrije wijken te komen.

Transitievisie Warmte beschrijft route naar aardgasvrije toekomst

Op basis van deze visie zal de gemeente de komende jaren veel gesprekken met bewoners en bedrijven in buurten en wijken voren over de wijze waarop we gezamenlijk kunnen werken aan een gezonde, C02-neutrale buurt en wijk. Het college van burgemeester en wethouders legt de transitievisie warmte voor definitieve besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Lees hier de Transitievisie Warmte:

Belangrijke uitgangspunten

De voorgestelde stappen voor de verschillende buurten en wijken in Amersfoort zijn gemaakt op basis van een aantal uitgangspunten. Zoals dat de voorgestelde oplossingen voor het verwarmen van woningen en bedrijven schoon en effectief zijn én dat de voorgestelde oplossingen betaalbaar moet zijn voor bewoners. We weten nog niet alles, daarom is gekozen voor een flexibele aanpak. Iedere vijf jaar actualiseren we de transitievisie warmte op basis van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Door innovatie zullen er de komende jaren nieuwe technieken, mogelijkheden en regelgeving komen.

Start voor een gesprek in de stad

In de transitievisie warmte is een volgorde van buurten en wijken voorgesteld waarin de gesprekken in de stad plaats gaan vinden. Dat betekent niet dat er al besloten is welk warmtesysteem of welke warmtebron gebruikt moet worden. Of hoe er geïsoleerd kan worden. En ook niet wanneer een buurt aardgasloos wordt. Dit soort keuzes worden pas later, in goed overleg met bewoners en bedrijven uit de buurten en wijken gemaakt. De transitievisie warmte kan daarmee worden gezien als een startpunt, een eerste inventarisatie van kansen en mogelijkheden, voor een gesprek met de buurten en wijken, met als doel uiteindelijk samen tot een goed plan te komen dat bijdraagt aan een aardgasvrije toekomst.

Reageren op de Transitievisie Warmte

Tot en met 24 juni 2021 kunnen inwoners reageren op de transitievisie warmte. Alle reacties worden gebundeld in één document en aan de gemeenteraad aangeboden, zodat deze reacties ook meegenomen worden in de bespreking van de gemeenteraad. Op www.amersfoort.nl/aardgasvrij zijn filmpjes en een uitleg te vinden. Op 9 juni is er een online bijeenkomst waarbij gelegenheid is tot het stellen van vragen. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via het formulier op de site.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.