Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt weer open

Om de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk te maken, heeft de gemeente de subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt weer opengesteld.

Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt weer open

Met deze regeling kunnen onderwijsinstellingen en Amersfoortse bedrijven subsidie aanvragen voor één- of tweejarige projecten waarmee de aansluiting van onderwijs op de praktijk wordt verbeterd. De gemeente stelt €200.000,- beschikbaar. Tot en met 1 mei kan subsidie worden aangevraagd.

Onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de gemeente werken sinds 2016 intensief samen om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in Amersfoort en de regio te verbeteren. Hiervoor is een gezamenlijke Agenda Onderwijs-Arbeidsmarkt 2019-2021  opgesteld. Het Toekomstfonds sluit aan op deze agenda en heeft hierbij een aanjaagfunctie in de samenwerking. Jongeren krijgen scholing die meer op de praktijk aansluit, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Daarnaast komen bedrijven gemakkelijker aan geschikt personeel, wat hun groeikansen versterkt en de regio Amersfoort economische kansen biedt.

Amersfoort Onderwijsstad

Voor het jaar 2021 is Amersfoort de Nationale Onderwijsstad. De Stichting Nationale Onderwijsweek heeft Amersfoort deze eretitel gegeven. Niet alleen de intensieve samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties valt hieronder, maar juist ook de samenwerking tussen onderwijsinstellingen in de volle breedte (van vroeg voorschoolse educatie tot leren tijdens je werk) en met inwoners van de stad.

Kijk voor meer informatie op de pagina van de subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.