Toekomst stadhuis: informatieve Ronde over Wagenwerkplaats en Trapeziumlocatie

De gemeenteraad sprak dinsdag 3 september over de toekomst van het stadhuis. Ze deden dit in een informatieve ronde. Voor de zomer gaf een aantal partijen aan behoefte te hebben aan meer informatie om een goede afweging te kunnen maken tussen de nieuwbouwlocaties Trapezium en Wagenwerkplaats-Oost. De raad wilde meer weten over de ruimtelijke effecten; over het verkeer en over de bijdrage die een stadhuis kan leveren aan de ontwikkelingen van het gebied.

De raadsleden kregen daarom een stedenbouwkundige presentatie van de Supervisor van het gebied langs Eem en Spoor. De Supervisor is in juli door het college aangesteld en is een onafhankelijke adviseur die toeziet op de samenhang en kwaliteit van de ontwikkelingen in het gebied langs Eem en Spoor. Hij werkt nauw samen met de Stadsbouwmeester. De presentatie ging dieper in op de nieuwbouwlocatie op de Wagenwerkplaats-Oost en de Trapeziumlocatie en vertelde welke dilemma’s en kansen er zijn op beide plekken. De Supervisor gaf in zijn verhaal duidelijk aan dat een nieuw stadhuis op  het Trapeziumterrein stedenbouwkundig en technisch de beste condities biedt. 

In een aparte presentatie werden de verkeersbewegingen weergegeven, met name op de rotonde bij het Eemplein. Er werd uitgelegd hoeveel extra verkeer er komt als er een stadhuis zou komen op de Trapeziumlocatie of de Wagenwerkplaats. Dit werd vergeleken met een andere bestemming (zoals kantoor of woningbouw) op die beide locaties. Voor de drukte op de Nieuwe Poort maakte het weinig uit of er een stadhuis komt en op welke plek. De rotonde is een knelpunt voor het verkeer en het is duidelijk dat de doorstroom van het verkeer daar moet verbeteren. De supervisor benadrukte dat hij bij het zoeken naar een oplossing ook wilde
kijken of we het verkeersplein dan zo kunnen aanpassen dat er meer ruimte komt voor groen en verblijf voor de gebouwen aan het plein.

De raad heeft aan het einde van de informatieve ronde aan het college gevraagd om te komen met een voorstel voor de uitwerking van één nieuwbouwlocatie. Het college gaat dit voorstel nu
voorbereiden en dan aanbieden aan de raad. In een volgende ronde zal de raad dit voorstel bespreken. Die ronde zal naar verwachting eind oktober plaatsvinden.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.