Tijdelijke sociale huurwoningen op Smeeing-locatie en voormalig verzorgingshuis De Liendert

Twee locaties in Amersfoort zijn aangewezen voor tijdelijke woningen. Het gaat om de Smeeing-locatie aan de Amsterdamseweg en het voormalig verzorgingshuis De Liendert. In De Liendert kunnen binnenkort voor een periode van 3 tot 5 jaar 73 woonunits worden gerealiseerd. Voor de ontwikkeling van de Smeeing-locatie moet de gemeenteraad nog een besluit nemen. Als de raad akkoord is kunnen op deze locatie, gelegen aan de Amsterdamseweg/Gelderseweg, tussen de 170 en 210 sociale huurwoningen komen. Na onderzoek is gebleken dat op de Kop van Schothorst geen tijdelijke woningbouw gerealiseerd kan worden.

Tijdelijke sociale huurwoningen op Smeeing-locatie en voormalig verzorgingshuis De Liendert

In Amersfoort wordt volop gebouwd, maar is de vraag naar betaalbare en goedkope huurwoningen vele malen groter dan het aanbod. Tijdelijke woningen kunnen op korte termijn voorzien in extra woningen, waarmee onder meer ook kwetsbare groepen worden geholpen.

Smeeing-locatie

Het college van B&W heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om de Smeeing-locatie, dit is het braakliggende terrein aan de Amsterdamseweg/Geldersestraat, aan te wijzen voor sociale huurwoningen voor een periode van 10 jaar. Het plan, dat bestaat uit het plaatsen van kant en klare nieuwe woonunits, wordt uitgevoerd samen met woningcorporatie Portaal en bestaat uit 170 tot 210 woningen. Daarmee levert het een bijdrage aan de grote vraag naar sociale huurwoningen. Bovendien komt een deel van de woningen beschikbaar voor bewoners die uitstromen uit de zorg of maatschappelijke opvang. Er is veel vraag naar woningen voor deze groep. Het plan wordt na akkoord van de raad in de komende maanden verder uitgewerkt. De verwachting is dat het gebied begin 2021 bewoond is. Ook is de ontwikkeling van de Smeeing-locatie de start van de gebiedsontwikkeling van de Kop van Isselt.

De Liendert

In het voormalige verzorgingstehuis De Liendert aan de Zwaluwenstraat komen 73 woonunits in het bestaande pand. Woningcorporatie Portaal heeft de vergunningaanvraag voor de tijdelijke invulling van dit pand met sociale huurwoningen voorbereid. Na afgifte van de vergunning kunnen bewoners hun intrek nemen. De verwachting is dat de tijdelijke exploitatie drie tot vijf jaar duurt. Voor de permanente invulling van de locatie onderzoekt Portaal de komende tijd verschillende mogelijkheden.

Kop van Schothorst

Ook is de locatie Kop van Schothorst, gelegen tussen Balladelaan en Maatweg, als tijdelijke woningbouwlocatie onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat deze locatie niet haalbaar is. De locatie behoudt een groene invulling.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.