Tijdelijke afsluiting Daam Fockemalaan en omgeving

Op vrijdagochtend 4 oktober gaat een aannemer buizen, waar de kabels en leidingen in komen te liggen, onder de grond trekken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 09.00 tot 11.00 uur.

Tijdelijke afsluiting Daam Fockemalaan en omgeving

Om dit veilig en met zo weinig mogelijk overlast uit te kunnen voeren, worden de volgende afsluitingen ingesteld:

  • de Aletta Jacobslaan ter plaatse van het kruispunt met de Prins Frederiklaan voor alle verkeer (inclusief de ingang naar het Eemklooster)
  • de westelijke parallelweg van de Daam Fockemalaan, tussen de Florence Nightingalelaan en de Aletta Jacobslaan
  • het fietspad aan de westzijde van de Daam Fockemalaan, tussen de Aletta Jacobslaan en de Daam Fockemalaan nummer 20.

Aangepaste route

De buurt kan worden in- en uitgereden via de Florence Nightingalelaan en de Aletta Jacobslaan. Fietsers worden omgeleid naar de overzijde van de Daam Fockemalaan. De omleidingen zullen met borden worden aangegeven en er staan verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden. Zodra het werk is uitgevoerd wordt de openstelling voor het autoverkeer op de Aletta Jacobslaan aan de kant van de Barchman Wuytierslaan weer ongedaan gemaakt.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.